39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.

Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru
uk Українська be Беларуская мова cs Čeština‎ nl Nederlands en English et Eesti fr Français ka ქართული de Deutsch lv Latviešu valoda lt Lietuvių kalba pl Polski ru Русский sk Slovenčina sl Slovenščina

КАФЕДРА «ОБЛІК І ФІНАНСИ»

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Викладачі кафедри

У 2006 році захистив докторську дисертацію на тему «Макроекономічне регулювання попиту і пропозиції» зі спеціальності 08.02.03 – організація, управління, планування і регулювання економікою. У 2011 році присвоєно вчене звання  професора кафедри фінансів і кредиту.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій.
Сфери наукових інтересів: проблеми управління фінансовими ресурсами на макро- і мікрорівнях; вдосконалення фінансового менеджменту вітчизняних підприємств і організацій. 
Сфери наукових інтересів: проблеми управління фінансовими ресурсами на макро- і мікрорівнях; вдосконалення фінансового менеджменту вітчизняних підприємств і організацій.

БАБІЧЕНКО Віктор Володимирович -  д.е.н., доцентУ  2006 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит,  у 2016 році -  докторську дисертацію на тему «Корпоративні фінанси в інформаційній економіці: детермінанти і пріоритети розвитку в Україні» зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць.
Сфери наукових інтересів: особливості функціонування корпоративних фінансів; фінансовий менеджмент у глобальній інформаційній економіці; сучасні фінансові стратегії розвитку підприємств.

КАСИЧ Алла Олександрівна - д.е.н.,професор

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальністю - 08.00.04 -"Економіка та управління підприємствами" на тему "Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства".  У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. У 2019 році захистив докторську дисертацію зі спеціальностями - 08.00.07- "Демографія, екрономіка праці, соціальна економіка і політика" та 08.00.08 - "Гроші, фінанси і кредит" на тему "Прагматизм фінансово-економічного розвитку вищої освіти".
Пройшов стажування у Європейській торгівельно-промисловій палаті м. Брюссель (Бельгія). Переможець конкурсу молодих вчених Луганської області 2006 року. Член – кореспондент Міжнародної академії науки і практики організації виробництва. Учасник багатьох міжнародних  програм:  “Academic Integrity Program” Державного департаменту США (США), “Gansu International Fellowship Program” (КНР), “Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України” (British Council, Шотландія, Університет Абертей). Заступник голови науково-методичної комісії (НМК 14) з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти МОН, член підкомісії 303 – Академічна доброчесність. Автор понад 100 публікацій, з них  4 монографії, 7 навчальних посібників з грифом МОН.
Сфери наукових інтересів: прагматизм розвитку вищої освіти і ринку освітніх послуг, організаційне і фінансове забезпечення стратегічного вибору підприємств, міжбюджетні відносини у регулюванні економічного розвитку регіону, проблеми функціонування ринку фінансових послуг. 

КРОТ Людмила Миколаївна - к.е.н.,доцент

У 2009 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.01 при Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему: «Роль земств Лівобережної України в модернізації сільського господарства (1864-1914 рр.)» зі спеціальності 08.00.01. – Економічна теорія та історія економічної думки. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. 
Активний учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій.
Напрями наукових досліджень: фінансове забезпечення підприємств аграрного сектору економіки, історія та теорія фінансів. 

ШАПОВАЛ Людмила Петрівна – к.е.н., доцент

ХОВРАК Інна Вікторівна - к.е.н., доцент

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ

КАФЕДРА «ОБЛІК І ФІНАНСИ»

39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.
Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru