39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.

Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru
uk Українська be Беларуская мова cs Čeština‎ nl Nederlands en English et Eesti fr Français ka ქართული de Deutsch lv Latviešu valoda lt Lietuvių kalba pl Polski ru Русский sk Slovenčina sl Slovenščina
Понеділок, 05 листопада 2018 10:00

Академічна мобільність в межах проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: Комунікаційні стратегії і відносини університет-школа»

З 07 жовтня по 03 листопада 2018 року в Польщі (Варшава та Краків) відбувся перший етап проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: Комунікаційні стратегії і відносини університет-школа». Доцент кафедри обліку і фінансів, к.е.н. Інна Ховрак успішно пройшла конкурсний відбір та отримала запрошення до участі у проекті. Загальна кількість учасників – 25 осіб.

Мета проекту полягає у підготовці академічних лідерів, які мають бажання та здатні впроваджувати сучасні комунікаційні технології в практики української вищої школи. Проект відбувається за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань. Співорганізаторами проекту виступили Варшавський університет, Ягелонський університет, Фундація Artes Liberales (з польського боку), Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Спілка ректорів вищих навчальних закладів України (з українського боку).

Участь у проекті передбачала тренінги та індивідуальні консультації з наступної тематики: «Закон 2.0. Нова конституція для науки та вищої освіти в Польщі»; «Комунікація університету з оточенням»; «Формування марки університету»; «Співпраця навчального закладу з органами місцевого самоврядування»; «Якість вищої освіти: сучасне розуміння і український контекст»; «Виклики, що стоять перед історичними містами в контексті розвитку туризму та міграції студентів»; «Медійна обслуга навчального закладу»; «Від абітурієнта до випускника - завдання і мета Центру Дидактичної Підтримки у співпраці з іншими структурними підрозділами» тощо.

Протягом візиту було розроблено ідею проекту «Впливу закладів вищої освіти на розвиток регіонів», що буде реалізовуватись спільно з українськими колегами-учасниками програми.

Висловлюємо вдячність організаторам проекту Тарасу Фінікову та Роберту Сухарському, тренерам та спікерам за корисну, насичену та цікаву програму заходів.


Academic mobility within the framework of the project «Innovation University and Leadership. Phase IV: Communication Strategies and Relationships University-School»
The first stage of the project «Innovation University and Leadership. Phase IV: Communication Strategies and Relationships University-School» took place in Poland (Warsaw and Krakow) from October 07 to November 03, 2018. Associate Professor of the Department of Accounting and Finance, Ph.D. Inna Khovrak successfully passed the competitive selection. The total number of participants is 25 people.

The goal of the project is to prepare academic leaders who are willing and able to implement modern communication technologies in the practice of Ukrainian higher education. The project is supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, the Ministry of Education and Science of Ukraine and under the honorary patronage of the Foundation of Polish Rectors - the Institute of Knowledge Society. The project was co-organized by the University of Warsaw, Jagiellonian University, the Artes Liberales Foundation (on the Polish side), the International Foundation for the Study of Educational Policy and the Union of Rectors of Higher Educational Institutions of Ukraine (on the Ukrainian side).

Participation in the project included training and individual consultations on the following topics: «Law 2.0. The New Constitution for Science and Higher Education in Poland»; «University Communication with the Environment»; «Formation of the University brand»; «Cooperation of an educational institution with local self-government bodies»; «Quality of Higher Education: Contemporary Understanding and Ukrainian Context»; «Challenges facing historic cities in the context of tourism and student migration»; «Media service of an educational institution»; «From an entrant to a graduate - the task and purpose of the Center for Didactic Support in collaboration with other structural units», etc.

During the visit, Inna Khovrak was developing the idea of the project @The impact of higher education institutions on the development of regions», which will be implemented jointly with Ukrainian colleagues participating in the program.

We would like to thank the organizers of the project, Taras Finikov and Robert Sukharski, trainers and speakers for a useful and interesting program.