39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.

Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru
uk Українська be Беларуская мова cs Čeština‎ nl Nederlands en English et Eesti fr Français ka ქართული de Deutsch lv Latviešu valoda lt Lietuvių kalba pl Polski ru Русский sk Slovenčina sl Slovenščina
Вівторок, 06 лютого 2018 15:08

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

ЗАПРОШУЄМО ВАС

взяти участь у роботі

VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»

Мета КОНФЕРЕНЦІЇ:

обговорення результатів досліджень у напрямі забезпечення сталого розвитку фінансових систем та удосконалення механізмів фінансового забезпечення діяльності суб’єктів господарювання через координацію зусиль та співробітництво між державними органами управління, органами самоврядування регіонів та представниками підприємств і організацій.

Напрямки (секції) роботи конференції:

1. Фінансові аспекти діяльності суб’єктів господарювання

(керівник – Хоменко Л. М., к.е.н., доц. кафедри обліку і фінансів)

2. Діяльність вітчизняних суб’єктів у глобальній фінансово - кредитній системі

(керівник – Ховрак І. В., к.е.н., доц. кафедри обліку і фінансів)

3. Розвиток бюджетної системи та міжбюджетних відносин

(керівник – Глухова В. І., к.е.н., доц., зав. кафедрою обліку і фінансів)

4. Розвиток банківського сектору та іншого фінансового посередництва

(керівник – Шаповал Л. П., к.е.н., доц. кафедри обліку і фінансів)

5. Проблеми та перспективи розвитку економіки та менеджменту

(керівник – Хоменко М. М., д.е.н., проф., зав. кафедрою менеджменту)

6. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання (керівник – Касич А. О., д.е.н., проф. кафедри обліку і фінансів)

7. Розвиток міжнародної економіки та туризму

(керівник – Труніна І. М., д.е.н., проф., зав. кафедрою туризму)

8. Сучасні проблеми маркетингу в Україні

(керівник – Кратт О. А., д.е.н., проф., зав. кафедрою маркетингу)

 

За результатами роботи конференції буде сформована збірка тез з кодом ISSN, електронний примірник котрої буде надіслано протягом трьох тижнів після закінчення конференції на електронну адресу авторів, вказану в заявці.

Матеріали для участі в конференції приймаються електронною поштою на адресу: konferenсЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

При надсиланні матеріалів у темі повідомлення необхідно зазначити «На конференцію». Перелік матеріалів для надсилання:

- електронний варіант тез доповіді з назвою за прізвищем автора та номером секції (наприклад, Ivanov_6.doc);

- заявка на участь у конференції з детальними відомостями про автора (авторів);

- сканована квитанція про сплату оргвнеску.

Робочі мови конференції: українська, російська.
Участь у конференції дистанційна.

Матеріали публікуються у авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів несуть відповідальність автори, для студентів, магістрантів і аспірантів - наукові керівники.

 

ПРОГРАМНиЙ КОМіТЕТ

голова

Загірняк Михайло Васильович – д.т.н., проф., ректор КрНУ

заступник голови

Почтовюк Андрій Борисович – д.е.н., проф., декан факультету економіки і управління

члени комітету

Хлівний Володимир Кирилович – к.е.н., декан фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кириленко Ольга Павлівна – д.е.н., проф., зав. кафедрою фінансів імены С.І. Юрія Тернопільського національного економічного університету

Рекова Наталія Юріївна - д.е.н., проф., зав. кафедрою обліку, фінансів та економічної безпеки Донецького національного технічного університету

Бабіченко Віктор Володимирович – д.е.н., начальник фінансово - економічного управління ПАТ «Укртатнафта»

Неіленко Тетяна Григорівна – начальник департаменту фінансів виконкому Кременчуцької міської ради

Лощенко Світлана Вікторівна – начальник управління Державної казначейської служби у м. Кременчуці

Дідур Сергій Володимирович – д.е.н., проф. кафедри обліку і фінансів

Хоменко Микола Макарович – д.е.н., проф., зав. кафедрою менеджменту

Кратт Олег Адольфович – д.е.н., проф., зав. кафедрою маркетингу

Труніна Ірина Михайлівна – д.е.н, проф., зав. кафедрою туризму

Касич Алла Олександрівна - д.е.н., проф. кафедри обліку і фінансів

ОРГАНіЗАЦійНиЙ КОМіТЕТ

голова

Глухова Валентина Іванівна – к.е.н., доц., зав.кафедрою обліку і фінансів

члени комітету

Загірняк Денис Михайлович – к.е.н., доц. кафедри обліку і фінансів

Крот Людмила Миколаївна – к.е.н., доц. кафедри обліку і фінансів

Ховрак Інна Вікторівна – к.е.н., доц. кафедри обліку і фінансів

Хоменко Людмила Миколаївна – к.е.н., доц. кафедри обліку і фінансів

Шаповал Людмила Петрівна – к.е.н., доц. кафедри обліку і фінансів

Волошина Оксана Василівна – ст. викладач кафедри обліку і фінансів

секретаріат

Горбуля Марина Валентинівна – к.е.н., доцент кафедри обліку і фінансів.

Термін надсилання матеріалів - до 28 лютого 2018 року.

Участь у конференції передбачає організаційний внесок у сумі 15 грн. за 1 сторінку.

Внесок перераховувати на картку Приватбанку № 4731217103246979.

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Петченко М.В. від ПІБ учасника.

 

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДОКТОРІВ НАУК БЕЗКОШТОВНА

Вимоги до оформлення матеріалів

Текст обсягом 2-3 сторінки набирати через 1 інтервал, 14 кеглем, шрифтом Times New Roman Cyr. на папері формату А4, поля з усіх боків 2 см. Формули повинні бути зроблені в MS Eguation Editor. Таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою табличного редактора (слово таблиця пишеться з великої літери справа, а її назва – по центру рядка).

Підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 – в тексті; Рис. 1 – в назві) і над таблицями. Назви рисунків і таблиць обов’язкові.

Посилання на використані джерела оформляються відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

За більш детальною інформацією: http://www.kdu.edu.ua/conf_fzd/index.php