39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.

Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru
uk Українська be Беларуская мова cs Čeština‎ nl Nederlands en English et Eesti fr Français ka ქართული de Deutsch lv Latviešu valoda lt Lietuvių kalba pl Polski ru Русский sk Slovenčina sl Slovenščina
Четвер, 24 січня 2019 08:23

Акредитація освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування"

Згідно наказу МОН України № 2784-л від «07» грудня 2018 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної  програми «Фінанси, банківська справа  та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа  та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 19 грудня по 21 грудня  2018  року працювала експертна комісія у складі:

          Голова експертної комісії:
Тарасенко Ірина Олексіївна – завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій  та дизайну, доктор економічних наук, професор,

Член експертної комісії:
Лисяк Любов Валентинівна – професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів Університету митної справи та фінансів, доктор економічних наук, професор.
         Експертна комісія розглянула подану Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної  програми «Фінанси, банківська справа  та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа  та страхування».

Експертною комісією було здійснено контрольні зрізи знань магістрів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти».

Контрольні заміри знань показали, що студенти оволоділи теоретичним програмним матеріалом і вміють використовувати одержані знання при вирішенні практичних завдань. Рівень фахових знань студентів є достатнім як за показниками абсолютної успішності, так і за показниками якості, та відповідає вимогам акредитації.


      На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів КрНУ та перевірки безпосередньо в закладі вищої освіти експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа  та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа  та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, відповідають встановленим вимогам і рекомендувала акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа  та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа  та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Колектив кафедри обліку і фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського висловлює глибоку вдячність членам експертної комісії за плідну співпрацю, бажає їм подальших успіхів в роботі.

З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії МОН України 27 грудня 2018 р. освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа  та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа  та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти визнано акредитованою в КрНУ.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 08 січня 2019 р. № 13 затверджено рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 р. протокол № 133.