39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.

Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru
uk Українська be Беларуская мова cs Čeština‎ nl Nederlands en English et Eesti fr Français ka ქართული de Deutsch lv Latviešu valoda lt Lietuvių kalba pl Polski ru Русский sk Slovenčina sl Slovenščina

КАФЕДРА «ОБЛІК І ФІНАНСИ»

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Історія кафедри

Кафедра обліку  і фінансів утворена в 2017 році в результаті об’єднання двох кафедр: фінансів і кредиту та обліку, аналізу та аудиту.

В даний час кафедра веде підготовку за двома освітніми ступенями: «бакалавр» та «магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»  та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування».

 Окрім зазначеного, кафедра обліку  і фінансів забезпечує навчальний процес бакалаврів на інших факультетах університету.

Якісний склад кафедри обліку і фінансів представлений 15 штатними викладачами, 2 сумісниками, а саме:  5 докторів економічних наук,

(29,4%), із яких 2 сумісника (11,8%), в тому числі 3 професора, 1 доцент;  10 кандидатів наук (58,8%), із них 7 доцентів, 3 старших викладача; старших викладачів - 2(11,8 %).

Підготовка фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «магістр» розпочата на кафедрі з 2015 року. У 2017 році спеціальність було акредитовано (Сертифікат про акредитацію Серія НД № 1787059 від 10.07.2017 р.).

В даний час університет має ліцензію на підготовку магістрів за цією спеціальністю з ліцензованим обсягом 15 осіб денної форми і 10 осіб заочної форми навчання (ліцензія Серія АЕ № 636104 від 10.03.2017 р.).

Підготовка фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «магістр»  розпочата на кафедрі обліку і фінансів з 2015 року. У 2017 році спеціальність було акредитовано (Сертифікат про акредитацію Серія НД № 1787063 від 10.07.2017 р.), а також здійснено ліцензування розширення провадження освітньої діяльності.

В даний час університет має ліцензію на підготовку магістрів за цією спеціальністю з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми і 25 осіб заочної форми навчання (наказ МОН № 138-л від 03.07.2017 р.).

 

З моменту створення кафедри зусилля викладачів зосереджені в основному на становленні та удосконаленні навчального процесу. Напрацьовані на кафедрі матеріали щодо організації навчального процесу використовуються при розробці нормативних документів університету.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації викладацького складу проводиться у відповідності з графіком у провідних вищих навчальних закладах України. Усі викладачі кафедри обліку і фінансів пройшли підвищення кваліфікації. Складено план-графік стажування викладачів кафедри на період 2018-2023 рр.

Покращення якості фахової підготовки самих викладачів та збільшення кількості викладачів із науковими ступенями та вченими званнями відбувається за рахунок наукової роботи викладачів та аспірантури. Здійснюють керівництво аспірантами д.е.н., професор Касич А.О., доц. Глухова В.І,, д.е.н., профессор Труніна І. М.,  к.е.н., доцент Шаповал Л.П.

 

Студенти залучаються до науково-дослідної роботи шляхом участі у студентських наукових конференціях та семінарах, у межах наукових та дослідницьких робіт, передбачених безпосередньо у ході навчального процесу, діяльності у наукових студентських гуртках та проблемних наукових групах, створених провідними викладачами та науковцями кафедри. Студенти кафедри беруть також активну участь у регулярних університетських конференціях молодих вчених, аспірантів та студентів.

 

Кафедра підтримує зв'язки та переймає досвід провідних навчальних та наукових установ України та інших країн, зокрема Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана, Харківського національного економічного університету, Тернопільського національного економічного університету. Кафедра має також тісні зв’язки з цілим рядом підприємств та організацій міста та регіону.

Завідувач кафедри «Облік і фінанси» КрНУ імені Михайла Остроградського – Глухова Валентина Іванівна. Освіта – вища, закінчила з відзнакою Київський інститут народного господарства    ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Фінанси і кредит». Трудову діяльність розпочала з у фінансовому відділі Кременчуцького міськвиконкому на посаді ревізора-інспектора. У лютому 1987 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.10 «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

Стаж її науково-педагогічної діяльності - 20 років, практичний досвід роботи у фінансових органах і підприємствах і організаціях міста Кременчука – 10 років. Глухова В.І. є автором колективних монографій, понад 100 наукових і методичних праць.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2008 р. № 1038-к), а також Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2015 р.)

За особистий внесок у розвиток української освіти у 2018 році нагороджена медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (Наказ Національної академії педагогічних наук України № 49к від 27.09.2018р.)

КОНТАКТИ

КАФЕДРА «ОБЛІК І ФІНАНСИ»

39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.
Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru