39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.

Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru
uk Українська be Беларуская мова cs Čeština‎ nl Nederlands en English et Eesti fr Français ka ქართული de Deutsch lv Latviešu valoda lt Lietuvių kalba pl Polski ru Русский sk Slovenčina sl Slovenščina

КАФЕДРА «ОБЛІК І ФІНАНСИ»

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Участь студентів у науковій діяльності

При організації науково-дослідної роботи студентів найбільш важливим є те, що планування і визначення її тематики здійснюється відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри.

Основними формами студентської наукової роботи є: публікація результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях, участь у наукових конференціях, участь у конкурсах студентських наукових робіт та Олімпіадах, залучення до виконання госпдоговірних робіт, членство в Товаристві студентів, аспірантів і  молодих учених КрНУ.

Поєднання навчальної та наукової роботи дає можливість студентам якісніше виконувати курсові та дипломні роботи, підвищувати свій професійний рівень.

Кафедра обліку і фінансів веде науково-дослідну роботу зі студентами за такими тематиками:

 - Удосконалення обліково-аналітичних процесів на підприємствах.

 - Дослідження стійкості розвитку промислових підприємств.

 - Звітність підприємства та її розвиток .

 - Розвиток банківської системи в умовах глобалізації та інтернаціональної економіки.

- Реформування бюджетної системи України.

- Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання та його вдосконалення.

- Фінансовий потенціал економічних систем.

До виконання науково-дослідної роботи залучаються студенти І-VI курсів. Поєднання навчальної та наукової роботи дає можливість студентам якісніше виконувати курсові та дипломні роботи, підвищувати свій професійний рівень.

Студенти кафедри обліку і фінансів активно долучаються до участі у конкурсах студентських наукових робіт та олімпіад. Серед студентів кафедри обліку і фінансів, які активно брали в 2013-2018 роках у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт переможцями були понад 20  студентів.

Серед галузей знань, в яких студенти кафедри здобували перемоги, слід вказати «Фінанси, гроші і кредит»,  «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Нафтова та газова промисловість», «Гендерна рівність», «Легка промисловість» та інші, що свідчить про високий рівень підготовки студентів та їх здатність бути конкурентоспроможними навіть в непрофільних галузях знань.

КОНТАКТИ

КАФЕДРА «ОБЛІК І ФІНАНСИ»

39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.
Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru