39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.

Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru
uk Українська be Беларуская мова cs Čeština‎ nl Nederlands en English et Eesti fr Français ka ქართული de Deutsch lv Latviešu valoda lt Lietuvių kalba pl Polski ru Русский sk Slovenčina sl Slovenščina

КАФЕДРА «ОБЛІК І ФІНАНСИ»

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Науково-дослідна робота викладачів кафедри обліку і фінансів


Планування науково-дослідної роботи здійснюється у процесі складання плану роботи кафедри обліку і фінансів на кожний календарний рік, де передбачаються усі види робіт, строки їх виконання і виконавці. В кінці року складається звіт про науково-дослідну роботу викладачів, аспірантів та студентів кафедри.

Основними напрямами наукової роботи випускової кафедри обліку і фінансів за період з 2013 по 2018 роки були фундаментальні та прикладні дослідження викладачів, аспірантів і студентів кафедри:

 1. Розробка та вдосконалення діючих інструментів і важелів фінансового механізму (керівник – д.е.н., проф. Дідур С.В.).
 2. Удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання (керівник – д.е.н, доц. Бабіченко В.В.)
 3. Реформування бюджетної системи та міжбюджетних відносин (керівник – к.е.н, доц. Глухова В.І.).
 4. Ефективність функціонування банківської системи (керівник – к.е.н, доц. Шаповал Л.П.).
 5. Впровадження сучасних моделей в аналітичну практику господарюючих суб'єктів (керівник – д.е.н., проф. Касич А.О.).
 6. Удосконалення облікової політики підприємств (керівник – к.е.н. Яценко Н.М.).
 7. Удосконалення методів оцінки активів підприємства (керівник – к.е.н. Онищенко О.В.).
 8. Впровадження МСФЗ в практику українських підприємств (керівник – к.е.н. Хоменко Л.М.).

 

Результати наукових досліджень знаходять своє відображення в монографіях, посібниках, наукових статтях, у доповідях на конференціях та щорічному звіті за внутрішньовузівською тематикою. Серед основних здобутків викладачів кафедри:

а) захист докторських дисертацій (Бабіченко В.В., Дружиніна В.В.);

б) захист кандидатських дисертацій викладачів (Онищенко О.В., Петченко М.В.) аспірантів кафедри (Олійник Є.В., науковий керівник – д.е.н., професор Касич А.О.; Попадюк О.О., науковий керівник – к.е.н., доцент Глухова В.І.; Козлової О.О., науковий керівник – к.е.н., доцент Яценко Н.М.);

в) активно працюють над докторськими дисертаціями к.е.н, доцент         Загірняк Д.М. і  к.е.н., доцент Ховрак І.В.; над кандидатськими – старші викладачі Циган Р.М. і Ткаченко І.В.

б) підготовлено до друку п’ять навчальних посібників викладачами кафедри у співавторстві з колегами (Загірняк Д.М., Шаповал Л.П.,          Дружиніна В.В., Петченко М.В.), шість монографій (Бабіченко В.В.,       Касич А.О., Загірняк Д.М., Ховрак І.В., Дружиніна В.В., Крот Л.М.) та 11 наукових колективних монографій (Дідур С.В., Бабіченко В.В.,  Глухова В.І., Шаповал Л.П., Ховрак І.В. та інші);

в) опубліковано наукових статей у фахових виданнях загалом за п’ять років понад 300;

г) зроблено доповідей на конференціях – понад 400 за результатами участі більше, ніж у 120 конференціях, із них – 76 міжнародних, з яких 40 – за кордоном.

Кафедра обліку і фінансів є організатором проведення наукових конференцій, до участі в яких залучаються викладачі, магістранти, студенти як КрНУ, та і інших навчальних закладів України і з-за кордону, а також фахівці підприємств і організацій регіону.

За 2013-2018 роки  кафедрою проведено 6  Всеукраїнських за міжнародною участю наукових конференцій «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 6 Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» і 5 Міжнародних науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності». За результатами конференцій надруковані збірники матеріалів.

В ході проведення науково-дослідної роботи кафедра підтримує тісні зв'язки з підприємствами та установами міста Кременчука. Результатом такої взаємодії стають науково-дослідні роботи кафедри, які здійснюються на госпдоговірній основі. Так, наприклад,  у 2015 р. для ТОВ «Квіткарка» - на тему «Інноваційні схеми фінансування соціальних ініціатив», у 2017 р. для ТОВ «Олександрійська торговельна компанія» на тему – «Управління фінансовими ресурсами при виробництві нової продукції, укладанні та виконанні угод купівлі-продажу»; у 2017-2018 рр. на тему «Обгрунтування діючої системи оподаткування на ТОВ «Асфальтен»; у 2018 р. - на тему «Стратегія розвитку корпоративних фінансів в Україні (на прикладі ТОВ «Радіалгруп»)».

Результати дослідження впроваджуються викладачами  в навчальний процес. 

Міжнародний форум


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вроцлавський економічний університет (Польща)

Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова (Казахстан)

Барановицький державний університет (Республіка Білорусь)

Вільнюська колегія/Університет прикладних наук (Литва)

Карагандинський університет «Болашак» (Казахстан)

Поліський державний університет (Республіка Білорусь)

ЗО Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна (Республіка Білорусь)

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна)

Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна)

 

 Міжнародний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності»

КАФЕДРА «ОБЛІК І ФІНАНСИ»

 

Запрошуємо науково-практичних працівників вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти, аспірантів та здобувачів, державних службовців, представників бізнесу та громадських організацій взяти участь у роботі Міжнародного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», який відбудеться 02-03 грудня 2019 року.

В межах проведення форуму будуть проведені VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» (посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію від 18.10.2018 р. № 523 та ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства» (посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію від 18.10.2018 р. № 522).

Результатом форуму має стати пошук рішень актуальних проблем розвитку економіки України та світу, з подальшою публікацією результатів досліджень.

Робочі мови форуму: українська, російська, англійська.

Форма участі: дистанційна.

Збірнику матеріалів  наукового форуму надаються відповідні бібліотечні індекси  ISSN, УДК і ББК.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ

 1. Стратегія сталого розвитку України в умовах геополітичних викликів.
 2. Проблеми та перспективи розвитку національної та світової фінансових систем.
 3. Розвиток банківського сектору та іншого фінансового посередництва в умовах глобальної нестабільності.
 4. Розвиток обліково-аналітичної діяльності економічних суб’єктів в умовах реформування національного господарства.
 5. Маркетингова складова стійкого розвитку національної економіки.
 6. Проблеми та перспективи розвитку економіки та менеджменту.
 7. Перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, практика.

Фінансові аспекти:

Розмір організаційного внеску із розрахунку 20 грн. за сторінку. Участь і друк тез доповідей докторів наук та іноземних учасників безкоштовна.

За результатами проведення форуму буде підготовлено збірник тез доповідей в електронному варіанті (у PDF-форматі). Бажаючим отримати сертифікат, що засвідчує участь у заході, прохання вказати це в заявці. Електронний збірник тез також буде розміщений на сайті Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: http://www.kdu.edu.ua/

 

Переказ коштів здійснюватиметься на карту ПриватБанка № 4731219113025278 (Одержувач – Онищенко О.В. Призначення платежу: поповнення карткового рахунку від ПІБ учасника).

 

 

Для участі у форумі необхідно:

 1. Заповнити заявку на участь у форумі за формою, що додається.
 2. Надіслати електронний варіант тез доповідей.

Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до 01 грудня 2019 р. (включно) на електронну пошту conference.akt.problem.2019@gmail.com.

Увага! Після оплати Вами оргвнеску просимо надіслати нам відскановану копію квитанції.

Зразок заявки на участь у Міжнародному науковому форумі

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Назва навчального закладу

 

Посада, вчене звання, науковий ступінь

 

Назва доповіді

 

Назва секції

 

Домашня адреса, телефон

 

Електронна пошта

 

Відомості про співавтора (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь)

 

зазначити, чи потрібен сертифікат, що засвідчує участь у заході

 

 

Вимоги до оформлення:

Наукові тези повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, без плагіату.

Обсяг тез – 3-4 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, формат – А4, поля – усі 20 мм;
гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1.5.

Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).

Третій – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, учене звання.

Далі – текст доповіді, вирівнювання – по ширині.

Діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95; кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути підписані, таблиця – мати назву; фотографії в тексті не приймаються. Переноси в тексті не допускаються.

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

 

Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Електронний варіант файлу та заявки має бути названий прізвищем автора роботи і записаний у форматі .doc (наприклад, Іваненко.doc).

Примітка:

 1. У разі невідповідності тез вказаним вимогам оргкомітет може відмовити у прийнятті їх до друку.
 2. Оргкомітет надішле лист-підтвердження про реєстрацію Ваших матеріалів. У випадку відсутності такого підтвердження необхідно зателефонувати до оргкомітету форуму або надіслати матеріали повторно.
 3. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися. Отримані від учасників форуму матеріали публікуються в авторській редакції.
 4. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій.

Координати оргкомітету:

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

Телефон для довідок: +38(05366)3-41-80; +38 (067) 968-92-21

Координатор форуму: Онищенко Оксана

Сподіваємося на вашу участь у форумі!

КОНТАКТИ

КАФЕДРА «ОБЛІК І ФІНАНСИ»

39614, м. Кременчук, Бульвар Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.
Телефон кафедри: (05366) 3-41-80
e-mail: kaffin2013@mail.ru