Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Залучення практиків до підготовки здобувачів і вдосконалення ОПП


Гостьова лекція спеціаліста податкової служби


21.10.21

19 жовтня 2021 року на кафедрі обліку і фінансів для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» і «Фінанси, банківська справа та страхування», відбулася гостьова лекція Головного державного ревізора- інспектора податкового аудиту ГУДПС у Полтавській області Капліної Яни Миколаївни. Лекція на тему «Оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його роль у формуванні доходів місцевого бюджету» присвячена розгляду фахових компетентностей, які формуються у студентів при вивченні дисциплін «Фінанси», «Податкова система», «Оподаткування суб’єктів підприємництва», «Місцеві фінанси». Лектор ґрунтовно розкрила теоретичні та практичні аспекти особливостей оподаткування суб’єктів малого підприємництва на сучасному етапі. Було представлено цікавий аналітичний матеріал про суб’єктів малого підприємництва, їх внесок у вигляді податків і зборів у доходи місцевих бюджетів. Зацікавленість у студентів і присутніх викладачів викликало її роз’яснення особливостей проведення податкових перевірок у таких суб’єктів господарювання. Лекція відбулася у дружній і творчій атмосфері. Щиро дякуємо представнику стейкхолдера, Капліній Яні Миколаївні, за корисну та цікаву лекцію.

Участь у роботі форуму FRS Forum-2021 «Фокус на якісні послуги та соціальну відповідальність»


З 13.07.21 по 16.07.21 викладачі кафедри обліку і фінансів прийняли участь у роботі форуму FRS Forum-2021 «Фокус на якісні послуги та соціальну відповідальність» «Focus on quality services and social responsibility», організатором якого виступила Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України за підтримки Аудиторської палати України.

Мета Форуму була: привернути увагу усіх хто займається обліком, звітністю та аудитом до  питань МСФЗ, МСА та інших міжнародних стандартів, зауважити на соціальну відповідальність та активне застосування IT технології в професійній діяльності.

У роботі форуму прийняли участь представники регуляторних установ, бізнесу, наукових шкіл та професійних організацій.

На форумі були представлені секції:
- «Вимоги до бухгалтерів та аудиторів:міжнародний аспект та національні особливості»
- «Професійні знання, шлях до якісних послуг:Оновлені стандарти освіти»
- «МСФЗ, МСА та інші стандарти: Фокус на забезпечення стійкості»
- «Податкові зобов’язання + NOCLAR»
- «Епоха діджиталізації в професії»
- «Складові входження в професію. Презентація програм іспитів»

Робота форуму тривала три дні і завершилася привітанням з професійним святом «День Бухгалтера та Аудитора».

Зустріч з випускниками кафедри обліку і фінансів освітньо- професійної програми «Облік і оподаткування»

08 червня 2021 року на кафедрі обліку і фінансів відбулась онлайн- зустріч із випускниками та студентами кафедри з метою моніторингу та обговорення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітній рівень бакалавр.

У зустрічі прийняли участь:
КОРОТИЧ ІРИНА ВАСИЛІВНА, яка працює головним бухгалтером ТОВ  «Укрроснафтогазбуд» м. Київ.

ЛИТВИНЕНКО ЯНА ОЛЕГІВНА, спеціаліст з кадрового адміністрування, компенсацій та пільг, ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»

АНАНЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, виконавчий менеджер з обліку ТОВ «Термінал-МК»;
КУРЕННА ОКСАНА ОЛЕГІВНА, посада бухгалтер ТОВ «Майстер Мілк»

Практикуючі бухгалтера висловили побажання з необхідності більше приділяти увагу міжнародному обліку, обліку цінних паперів, впроваджувати більш нові види програмного забезпечення обліку, такі як BAS Бухгалтерія тощо.

У зустрічі також прийняли участь студенти освітнього рівня бакалавр освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Ромашко Олег і Беззуб Анастасія.

Кафедра обліку і фінансів вдячна всім учасникам за активну участь в обговорені освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»!

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» З РОБОТОДАВЦЯМИ

1 червня 2021року на кафедрі обліку фінансів відбулось обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС бакалавр з роботодавцями.

Зустріч було проведено на базі платформи «ZOOM».

Модератором заходу виступила гарант даної освітньо-професійної програми к.е.н., доцент Наталя Яценко. Участь в обговоренні прийняли роботодавці підприємств і установ Полтавської області, а саме:
- ГОЛОВКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – заступник головного бухгалтера ПрАТ «Кременчуцький колісний завод»;
- ЩЕРБИНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА – заступник головного бухгалтера ПрАТ «Кредмаш»;
- ПОЛІЩУК ОЛЬГА ГРИГОРІВНА – заступник головного бухгалтера ПАТ «Укртатнафта»;
- ЛАШКО ВЕРОНІКА ЯКІВНА– головний бухгалтер Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- ЖУРАВЕЛЬ ЮЛІЯ ПЕТРІВНА – головний бухгалтер фінансового відділу Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області;
- ГЛОТОВА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА – головний бухгалтер ТОВ «Валері-текс», м. Горішні Плавні, Полтавська область ;
- ЯНКОВСЬКА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА – головний бухгалтер ТОВ «Кремінь брок».Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників спеціальності «071 Облік і оподаткування».

Учасники обговорення обмінялися думками щодо змісту освітньо-професійної програми, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці. Стейколдерами були внесені конструктивні пропозиції щодо удосконалення підготовки фахівців з обліку і оподаткування.

Дякуємо щиро всім роботодавцям за активну участь у обговоренні проєкту ОПП «Облік і оподаткування»!
Обговорення з професійною спільнотою освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

30.05.21

28 травня 2021 року на кафедрі обліку і фінансів пройшла онлайн-зустріч із професійною спільнотою щодо обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС бакалавр.

У обговоренні освітньої програми взяли участь науковці з різних ЗВО України, а саме:
ВИСОЧАН ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аналізу, Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
ГОГОЛЬ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА. д.е.н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного університету «Чернігівська політехніка»;
КРАТТ ОЛЕГ АДОЛЬФОВИЧ, д.е.н.. професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного авіаційного університету;
КУШАЛ ІРИНА МИКОЛАЇВНА, к.е.н.,, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Східноукраїнського національного університету ім. В Даля;
САВЧЕНКО ВІРА МІЄРІВНА, к.е.н., професор кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету;
ЧИЖ ВІРА ІВАНІВНА, д.е.н., професор кафедри обліку, аналізу і оподаткування Черкаського державного технологічного університету

Відбулась академічна дискусія відносно ролі сучасного обліковця, податківця.
Представники різних ЗВО висловили свої думки щодо поданого на розгляд проекту освітньо-професійної програми. Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і фінансів, які забезпечують освітній процес за ОПП «Облік і оподаткування», отримали цінні поради від поважних колег, які поділились українським і закордонним досвідом реалізації аналогічних ОП.
Щира вдячність всім учасникам професійної спільноти за активну участь у обговоренні проекту ОПП «Облік і оподаткування»!

Круглий стіл на кафедрі обліку і фінансів з представником міжнародної аудиторської компанії

07.04.2021 р. на кафедрі «Облік і фінанси» в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій було проведено круглий стіл на тему: «Сучасний аудит: стан, проблеми і перспективи», у якому взяли участь старший аудитор міжнародної аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна» ТОВ (Baker Tilly Ukrine LLP), м. Київ, Кошева Наталія Василівна, викладачі кафедри та студенти, які навчаються за ОПП «Облік і оподаткування» та ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» в межах вивчення дисциплін «Аудит» та «Державний фінансовий контроль».

Під час круглого столу розглянуто питання значимості аудиту як інструменту захисту інтересів власників бізнесу, так і економіки держави в цілому, обговорено останні тенденції розвитку аудиторської діяльності, що пов’язані з активною діджиталізацією процесів її реалізації.

Фахівець Кошева Н.В. наголосила на практичних аспектах аудиторських перевірок, навела цікаві приклади реалізації фінансового контролю, також обґрунтовано розповідала про те, які потреби сучасних аудиторських компаній до фахівців, які починають у них працювати. Учасники зустрічі з цікавістю обговорювали перспективи розвитку як національних, так і міжнародних аудиторських компаній і їх інфраструктури.

Зустріч пройшла у теплій і дружній атмосфері. Вирішено продовжувати співпрацю між фахівцями-аудиторами та кафедрою з метою впровадження у освітній процес інноваційних методів організації та методики фінансового контролю, зокрема, аудиту.
Гостьова лекція фахівця з Управління державної казначейської служби у м. Кременчук

30.03.21

22.03.2021 р. для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» відбулася гостьова лекція стейкхолдера, випускниці кафедри обліку і фінансів, головного спеціаліста відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління державної казначейської служби у м. Кременчук Ющенко Олени Василівни. Лекція на тему «Особливості казначейського виконання бюджетів в умовах децентралізації» присвячена розгляду фахових компетентностей, які формуються при вивченні дисциплін «Казначейська система» та «Бюджетна система».

Лектор роз’яснювала особливості казначейського виконання бюджетів в умовах децентралізації на прикладі бюджету Кременчуцької міської територіальної громади. Під час лекції акцентовано увагу на казначейському обслуговуванню виконання видаткової частини місцевого бюджету. На конкретних прикладах показано, як здійснюється контроль за фінансуванням видатків у Казначействі. Лекція відбулася в дружній і творчій атмосфері. Викладений матеріал спонукав до жвавої дискусії та викликав зацікавленість у студентів, які відчули важливість і перспективність обраної професії.