Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Залучення практиків до підготовки здобувачів і вдосконалення ОПП


Гостьова лекція «Сучасні тенденції банківського сервісу» від керівника групи відділень ПУМБ у м. Кременчуці

05.09.2023 року для здобувачів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у форматі онлайн відбулася зустріч із фахівцями Першого Українського Міжнародного банку (ПУМБ) і гостьова лекція, керівника групи відділень ПУМБ у м. Кременчуці Артема Гусакова, присвячена сучасним тенденціям банківського сервісу.ПУМБ – це великий і надійний приватний банк, який прагне бути фінансовим радником і помічником як для приватних осіб, так і для корпоративних клієнтів, передбачає їхні очікування і потреби, а також пропонує ефективні рішення.Артем Гусаков під час лекції надав основні характеристики надійності банку, спростував міфи про нестабільність банківської системи в Україні, порадив, як почати правильно керувати власними фінансами та як заощаджувати гроші у готівці. Також мова йшла про примноження накопичених грошей за допомогою банку, позички у банку, їх оформлення та шляхи погашення. Цікаво було почути інформацію, як не потрапити на гачок карткових та інтернет-шахраїв та уникнути шахрайських схем за телефоном.Також на лекції були присутні керуючі відділеннями ПУМБ у м. Кременчук: відділення №1 - Лілія Ванжула, № 2 - Наталія Терещенко, № 3 - Ольга Пахомова, які разом із лектором відповідали на запитання здобувачів.Кафедра обліку і фінансів щиро вдячна за цікаву та пізнавальну лекцію! Сподіваємося на подальшу співпрацю з професіоналами-практиками ПУМБ!

Гостьова лекція випускниці кафедри на тему «Особливості організації бухгалтерськогообліку в Швеції»

Викладачі та студенти кафедри обліку і фінансів 24 квітня 2023 року мали чудову нагоду поспілкуватися з Іриною Simonsson, колишньою випускницею кафедри, яка зараз працює в Швеції в компанії Ovako Sweden AB.

Вона представила слухачам доповідь на тему: «Особливості організації бухгалтерського обліку в Швеції». Розповіла про особливості роботи бухгалтера в Швеції, окреслила ключові моменти організації обліку, проходження перевірок та особливостей роботи з бухгалтерськими документами.

Слухачі з цікавістю розпитували про автоматизацію бухгалтерського обліку, використання автоматизованих роботів для обробки документів, сучасні тенденції і нові впровадження в інформаційних системах для обробки даних. Також Ірина детально розповіла про процес оформлення замовлення в компанії, продемонструвала первинні документи.

Протягом зустрічі, фахівець акцентувала увагу присутніх здобувачів на важливості навчання протягом усього життя і розповіла про вимоги до здобувачів вищої освіти у Швеції.

Цікавим для учасників зустрічі був досвід колишньої студентки в іншій країні. Вони та викладачі із задоволенням слухали лекцію та ставили безліч запитань.

Здобувачі та колектив кафедри обліку та фінансів щиро вдячний Ірині за цікаву зустріч і сподівається на подальшу плідну співпрацю!

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) ТА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНІВ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

29 квітня 2023 року на кафедрі обліку і фінансів разом із роботодавцями, випускниками та здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня в онлайн-режимі було проведено круглий стіл із обговорення проєктів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОС бакалавр та освітньо- професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОС магістр.

Модератори заходу, гарант освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів Валентина Глухова та гарант освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня д.е.н., професор Денис Загірняк охарактеризували особливості навчання, специфіку компонентного наповнення та унікальність кваліфікаційних характеристик майбутнього фахівця.


Участь в обговоренні прийняли стейкхолдери, а саме:

- КОЗЛОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – к.е.н., керівник відділу депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ «Кремінь Брок»;
- ШАПОВАЛ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА – к.е.н., доцент, директор ФГ «ЛУНКИ»;
- БАБІЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – д.е.н., заступник директора з фінансових питань корпорації «ЕкоЕнерго»;
- ЮЩЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА - головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління державної казначейської служби у м. Кременчук
- СОЛОМКА ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА - начальник Управління з продажів №8 ТДВ «Страхова компанія «ГАРДІАН»;
- ШИШКІНА ОЛЬГА ТИМУРІВНА - директор відділення «Полтавське 10» АТ КБ «Приватбанк»;
- ТИМОШЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА - головний спеціаліст відділу фінансування місцевого господарства Департаменту фінансів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
- МАРЦЕНКОВСЬКА ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА - начальник фінансового відділу Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.
- КАПЛЕНКО ТЕТЯНА, КОРНІЯШ ВЕРОНІКА, ПОХИТОН ІГОР - випускники вищої освіти другого (магістерського) рівня;
– БЕРЕСТОВСЬКА КРІСТІНА, ВОДОЛАЗСЬКА ОЛЕКСАНДРА, ЖДАНОВА АННА, КОЗИРЕВА АННА, КРАВЧЕНКО ХРИСТИНА, ПОДОЛЯН ДМИТРО, ТЕСЛЕНКО СВІТЛАНА – здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня;
- ДІГТЯР ДАР’Я, МАР’ЯНЧЕНКО СОФІЯ, МЕЛЬНИЧЕНКО КАТЕРИНА - здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.

Під час зустрічі було розглянуто та обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Учасники обговорення обмінялися думками щодо змісту освітньо-професійних програм, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці. Стейкхолдерами були внесені конструктивні пропозиції щодо удосконалення підготовки фахівців з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Вікторія Козлова, позитивно оцінюючи структуру, логічну послідовність компонентів, якість освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (бакалаврський рівень), зазначила доцільність включення до обов’язкових дисципліни «Цінні папери та фондовий ринок», що відображає законодавчі зміни у назві спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» з 2023 року. Також вказала на доцільність вибіркової дисципліни магістерського рівня «Фінансові інновації», контент якої також пропонується доповнити згідно із сучасними вимогами до фахівців. Олена Ющенко запропонувала посилити знання здобувачів з організації та управління фінансами у бюджетній сфері, включивши до складу обов’язкових дисципліну «Бюджетний менеджмент» (магістерський рівень). Віктор Бабіченко в проекті оновленої освітньо-професійної програми (магістерський рівень) відзначив доцільність освітньої компоненти, що стосується моделювання у фінансовій сфері.

Ірина Тимошенко та Лідія Марценковська підкреслили зацікавленість місцевих та державних органів влади та управління у підготовці фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» першого та другого рівнів вищої освіти. Особливу увагу вони звернули на необхідність включення до складу вибіркових освітніх компонент (магістерський рівень) дисципліни, що стосується управління фінансами територіальних громад, підкреслили значущість і необхідність поглиблення знань майбутніх фахівців в цьому напрямі. Водночас запропонували посилити викладання вибіркової дисципліни «Місцеві фінанси» освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (бакалаврський рівень) з урахуванням сучасних фінансових технологій.

Ольга Соломка зазначила, що запропоновані освітньо-професійні програми є актуальними, відображають потреби ринку праці до кваліфікованих фахівців. На її погляд, є доцільним оновлення дисциплін освітньої програми першого (бакалаврського) рівня (страхування, страхові послуги, соціальне страхування), другого (магістерського рівня) вищої освіти (страховий менеджмент) з урахуванням впливу страхування на розвиток фондового ринку. Людмила Шаповал, оцінюючи позитивно представлені проєкти освітньо-професійних програм, вказала на доцільність посилення в компоненті «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» використання сучасних фінансових інструментів. Ольга Шишкіна запропонувала посилити здатність магістрів з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку приймати оптимальні рішення щодо діяльності установ банків в сучасних ризикових умовах. На її думку, всебічне вивчення причин та наслідків ризиків діяльності фінансових посередників є слушним для здобувачів освітньо- професійної програми.

Здобувачі вищої освіти підтримали позицію щодо орієнтації на практичну підготовку студентів через комплекс запропонованих дисциплін, опанування яких сприяє формуванню у випускників компетентності, що відповідають запитам ринку праці. Валентина Глухова підвела підсумки обговорення та подякувала усім учасникам за конструктивні пропозиції щодо удосконалення підготовки фахівців у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

Обговорення проєкту освітньо-професійних програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого і другого рівнів зі стейкхолдерами

28 квітня 2023 року на кафедрі обліку і фінансів було проведено обговорення проєктів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітнім ступенем бакалавр та освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнім ступенем магістр. У зустрічі прийняли участь провідні фахівці-обліковці, викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти. Учасники засідання заслухали інформацію Онищенко О.В. (гаранта ОПП 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти) та Яценко Н.М. (гаранта ОПП 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти) про особливості освітньо-професійних програм.

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів і магістрів обліку і оподаткування взяли участь головні бухгалтери підприємств та установ, зокрема:
- Юденко Євген, к.е.н., власник компанії ПрАТ «БУДТРАНССЕРВІС»;
- Куренна Ксенія, ТОВ «Майстер Мілк», бухгалтер;
- Лашко Віра, головний бухгалтер Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського;
- Глотова Юлія, головний бухгалтер Приватного підприємства «ВМ-ТРАНС»;
- Литвиненко Яна, Фахівець з кадрового адміністрування та пільг, ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»;
- Кошева Наталія, старший аудитор Міжнародної аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна» ТОВ (Baker Tilly Ukrine LLP), м. Київ;
- Бихкало Оксана, головний бухгалтер ПрАТ «Кредмаш»;
- Солодков Денис, аналітик програмного забезпечення компанії xTiles;
- Ткаченко Ірина, головний бухгалтер, ТОВ «ВЛАДИМИР ЛТД»;
- Крикуненко Анастасія, касир у ПрАТ «Приватбанк».

Зацікавленість в обговоренні освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів обліку і оподаткування за ступенем бакалавр і магістр проявили здобувачі освіти:
- Остроушко Артем, Кузьмич Руслана, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня;
- Джусенко Ольга , Ангурець Анна – здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня.У процесі дискусії Лашко Віра, головний бухгалтер Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, підкреслила важливість вивчення обліку і звітності суб’єктів державного сектору та запропонувала посилити практичну облікову складову обов’язкової компоненти за рахунок збільшення кредитів на практичні заняття з бухгалтерського обліку. Такі зміни є доречними, вони дають можливість забезпечити посилення практичних навичок у майбутніх фахівців обліку і оподаткування.Кошева Наталія, старший аудитор Міжнародної аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна» ТОВ (Baker Tilly Ukrine LLP) підкреслила важливість вивчення дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» в сучасних умовах, коли багато підприємств ведуть облік своєї діяльності саме за міжнародними стандартами та запропонувала перенести дану дисципліну з циклу вибіркових дисциплін до циклу дисциплін професійної підготовки.

Бихкало Оксана, головний бухгалтер ПрАТ «Кредмаш» наголосила на відповідності освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» вимогам затвердженому галузевому стандарту.Учасники зустрічі обговорили пропозиції щодо внесенням змін до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Солодков Денис, аналітик програмного забезпечення компанії xTiles, зазначив, що у навчальну програму можна було б додати вивчення особливостей бухгалтерського обліку для продуктових стартапів (ІТ компаній, що створюють та реалізують програмні продукти). На його думку, це було б і цікаво, і актуально для здобувачів.

Учасники зібрання наголосили на можливості подальшої співпраці у напрямку удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти на кафедрі «Облік і фінанси». Присутні приділили увагу обґрунтованості проектів освітньо-професійних програм, їх структурному та логічному змісту, переліку та обсягу обов’язкових та вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, умінь та навичок та забезпечить набуття здобувачами вищої освіти необхідних компетентностей зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

На думку студентів для покращення результатів навчання необхідно перейти в офлайн режим навчання.Щира вдячність всім учасникам зібрання за активну участь у обговоренні проєктів ОПП «Облік і оподаткування»!


Участь викладачів і здобувачів кафедри у круглому столі Професіоналів - аудиторів

12 квітня 2023 року викладачі і здобувачі кафедри обліку і фінансів прийняли участь у круглому столі на тему: «Використання аудитором професійного судження при виконанні завдань з аудиту – дискурс практиків».

Круглий стіл проведено у форматі онлайн з використанням платформи ZOOM, ініціатором якого виступила Громадська організація «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД».

Цікаву доповідь представила ОЛЕНА МИХАЙЛОВА – керуючий партнер АК «ДІВАЙС-ГРУП», сертифікований аудитор України, ACCA DipIFR, член Ради Громадської організації «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД». Доповідь визвала жваву дискусію.

Цікаву, змістовну доповідь на тему : «Монетарна вибірка» представив ОЛЕГ КОЛНОГОЗЮК – розробник Axioma-Audit, сертифікований аудитор України, сертифікований DipIFR, сертифікований бухгалтер-практик СAP.

У дискусії взяли участь: ДЯЧУК ОЛЕГ – директор ТОВ АФ «ІНФО-СЕРВІС-АУДИТ», сертифікований аудитор України, ACCA DipIFR; ЧУЧУК ЮРІЙ – директор ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК», сертифікований аудитор України, ACCA DipIFR, Член Громадської організації «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»; КАМЕНСЬКА ТЕТЯНА – голова Аудиторської палати України.

Дякуємо усім організаторам та спікерам за релевантний та корисний захід.

Гостьова лекція фінансиста-практика з удосконалення управління прибутком

07 квітня 2023р. на кафедрі обліку і фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського була прочитана гостьова лекція для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Лекція була прочитана заступником директора ФГ «ЛУНКИ», кандидатом економічних наук, доцентом Шаповал Людмилою Петрівною на тему: «Виплата дивідендів в АТ, ТОВ, ПП, ФГ: в умовах розподілу прибутку».

Гостьову лекцію проведено з використанням платформи ZOOM. Лекційний матеріал супроводжувався цікавою, змістовною мультимедійною презентацією.

Наприкінці виступу відбулося інтерактивне спілкування. Усі охочі змогли задавати запитання стосовно даної теми лекції. Врахування досвіду теоретиків і практиків дає змогу здобувачам вищої освіти у сфері фінансів, банківської справи та страхування бути висококваліфікованими на ринку праці. Проведення таких лекцій – мотивувальний чинник до подальшого саморозвитку та самовдосконалення студентів.

Висловлюємо щиру вдячність Шаповал Людмилі Петрівні за цікаву дискусію та передачу свого практичного досвіду роботи здобувачам вищої освіти.


Гостьова лекція керівника страхової компанії на кафедрі обліку і фінансів

06 квітня 2023 року в рамках діяльності центру облікових і фінансових інновацій для здобувачів ОС магістр і ОС бакалавр, які навчаються за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування», в онлайн-форматі була проведена лекція директора ТДВ СК «Гардіан» Ольги Соломки.

Ольга - випускниця кафедри обліку і фінансів, яка має значний досвід у фінансовій діяльності страховика та управлінні ним, не вперше зустрічається з майбутніми фінансистами і бухгалтерами. Цього разу тема гостьової лекції: «Особливості та новації ОСАЦВ на сучасному етапі».

На початку гостьової лекції Ольга нагадала присутнім, що ОСАЦВ , або «Автоцивілка» — обовʼязкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, що передбачає страховий захист майна та здоровʼя постраждалих внаслідок ДТП. Цей вид обов’язкового страхування відіграє важливу роль на страховому ринку, займаючи майже його третину.

Далі лектор зупинилася на основних новаціях в цій сфері, пов’язаних із розробкою сучасної редакції відповідного закону, метою якого є підвищення рівня захисту учасників дорожнього руху. Також вона наголосила, що останніми роками, коли регулятором на страховому ринку став НБУ, вдосконаленню страхового законодавства приділяється значна увага як інструменту управління страховою діяльністю. Далі на конкретних прикладах пояснювала здобувачам, як пропонується здійснювати пряме врегулювання збитків при ДТП.

Лекція викликала зацікавленість у студентів, мала інтерактивний характер. Висвітлені питання дозволяють поглиблювати фахові компетентності з навчальних дисциплін «Страховий менеджмент», «Фінанси».

Всі присутні подякували лектору і висловили бажання подальшої співпраці.


ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ФАХІВЦЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Кафедра обліку та фінансів продовжує плідну співпрацю з податківцями. 4 квітня 2023 року в рамках угоди про співпрацю між ГУ ДПС України в Полтавській області та КрНУ імені Михайла Остроградського для студентів 071 спеціальності «Облік і оподаткування» та 072 спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» відбулася гостьова лекція головного державного інспектора відділу інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Полтавській області Коломієць Валентини Петрівни на тему: «Декларування доходів громадян, отриманих у 2022 році. Право на податкову знижку».

В ході зустрічі спікер наголосила майбутнім фінансистам і обліковцям, як впливає чесність і сумлінність платників податків на різні аспекти життя країни, на важливість декларування доходів та сплаті податків, адже під час дії воєнного стану важливо мати активну позицію та підтримувати державу на економічному фронті. Було розʼяснено особливості реалізації механізму отримання податкової знижки. Обговорили питання щодо порядку подання податкової декларації про майновий стан і доходи, перелік доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню, граничні строки подання декларацій тощо.

Висвітлені в лекції питання дозволять поглибити фахові компетентності здобувачів, які формуються при вивченні таких дисциплін як: «Податковий менеджмент», «Система оподаткування суб’єктів господарювання» та «Облік і звітність в оподаткуванні».

Наприкінці зустрічі к.е.н., доцент кафедри обліку та фінансів Оксана Онищенко підкреслила, що сьогодення потребує фахівців з обліку та фінансів, які мають ґрунтовні знання, володіють різноманітними компетентностями та мають практичні навички. Таким чином, подібні спільні заходи дозволяють поліпшити практичну складову освітнього процесу, здобувачам поглибити розуміння власного місця в суспільстві та на ринку праці.

Учасники зустрічі окреслили подальші перспективи набуття практичного досвіду і навичок студентами.

Дякуємо доповідачу за цікаву лекцію!


Зустріч з фахівцем-практиком із Канади

Викладачі та студенти кафедри обліку і фінансів 31 березня 2023 року мали чудову нагоду поспілкуватися з Яною Капліною, яка є випускницею кафедри, а наразі працює бухгалтером у Канадських компаніях TrueFoam Limited та H&R Block Canada.


Яна представила слухачам доповіді на теми: «International Practice in the Organization of Management Accounting (Міжнародна практика організації управлінського обліку)» та «Оподаткування доходів фізичних осіб та контроль за сплатою податків (Taxation of personal income and tax payment control)». Розповіла про особливості роботи бухгалтера в Канаді, окреслила ключові моменти та важливість сертифікації працівників бухгалтерського сектору і аудиторів, розповіла про особливості податкової системи Канади, продемонструвала процедуру складання та подання звітності в Канаді.

Вона детально розповіла про вимоги щодо роботи в Канаді фінансовим аудитором та бухгалтером. Зазначила, що зараз у Канаді дуже високий попит на професіоналів Сертифіковані бухгалтери (CPA). Після пандемії ринок відкритий для тих, хто прагне зробити перспективну кар’єру сертифікованого бухгалтера.

Протягом зустрічі фахівець акцентувала увагу присутніх здобувачів на важливості навчання протягом усього життя і зазначила, що навчатися та розвиватися у професії необхідно завжди. Вона зазначила, що саме важке при працевлаштуванні в Канаді - це мова, тому наголосила на важливості належного володіння іноземною мовою.

Цікавим для учасників зустрічі був досвід розвитку в професії та досягнення гості, яка має сертифікати міжнародного рівня.

Присутні із задоволенням сприймали лекцію та ставили безліч запитань.

Здобувачі та колектив кафедри обліку та фінансів щиро вдячний Яні за цікаву зустріч і сподівається на подальшу плідну співпрацю!Гостьова лекція на кафедрі обліку і фінансів з представником міжнародної аудиторської компанії

На кафедрі «Облік і фінанси» в рамках функціонування Центру облікових і фінансових інновацій була проведена гостьова лекція на тему: «Аудиторська діяльність: перспективи кар’єрного росту», на яку запросили випускницю кафедри, старшого аудитора Міжнародної аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна» ТОВ (Baker Tilly Ukrine LLP), м. Київ, Кошеву Наталію Василівну, викладачів кафедри та студентів, які навчаються за ОПП «Облік і оподаткування» та ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» в межах вивчення дисциплін: «Аудит», «Фінансовий контроль», «Міжнародні стандарти фінансової звітності».

Лекція була присвячена розгляду питань організації проведення аудиту як інструменту захисту інтересів власників бізнесу, адаптації роботи аудитора в умовах війни, обговорено перспективи подальшого стажування та працевлаштування студентів в компанію.

Фахівець Кошева Н.В. наголосила на практичних аспектах аудиторських перевірок, навела приклади зі свого власного досвіду роботи аудитором в Міжнародної аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна». Підкреслила важливість отримання знань з міжнародних стандартів фінансової звітності та підвищення рівня знань з англійської мови. Учасники зустрічі активно обговорювали питання як національних, так і міжнародних аудиторських компаній і їх зацікавленість у випускниках кафедри.

Зустріч пройшла у теплій і дружній атмосфері. Вирішено продовжувати співпрацю між фахівцями-аудиторами та кафедрою з метою підвищення рівня отриманих знань, зокрема, з практики проведення аудиту.Навчання від топ-роботодавців для майбутньої кар’єри

З 27 березня по 04 квітня 2023 року компанія UGEN провела нову серію тренінгів та вебінарів про карʼєру для студентів – Economist Career Way до яких приєдналися студенти кафедри обліку і фінансів. Серед компанії-роботодавців були PwC, ПриватБанк, Deloitte, EY, ProСredit Bank, Національний Банк України, KPMG.

4 дні тренінгів від потужних роботодавців були спрямовані на удосконалення soft&hard skills студентів.

Тренінги:
PwC: Accounting for startup
Deloitte: Фінансова звітність: як її читати та бачити ризики?
EY: Обробка даних за допомогою Power BI
ProCredit Bank: Оцінка кредитоспроможності підприємства
НБУ: Стратегічний та проектний менеджмент
KPMG: Excel: Tips&Tricks

Вебінари про кар’єру:
ПриватБанк: Психологічна підготовка до співбесіди
ProCredit Bank: Розвиток у компанії
PwC: TOP-3 Red Flags для роботодавця та кандидата
KPMG: Кар'єра, що надихає. Можливості працевлаштування в компанії KPMG в Україні
Deloitte: Приймати офер чи не приймати – ось у чому питання?
Національний Банк України: Роль наставництва в побудові кар’єри
EY: Кар’єра у EY Ukraine: як отримати від роботи максимум?

Студенти отримали безліч корисної інформації, були надані поради та fuck-ups на кожному з етапів відбору; представлені чесні success story карʼєрного розвитку випускників економічної спеціальності; поради для майбутньої карʼєри, які допоможуть точно визначимся у кроках професійного життя.


Участь у вебінарах з бухгалтерського обліку та ПДВ-звітності від Цифрового видавництва Експертус

23 березня 2023 року викладачі і студенти кафедри обліку і фінансів долучилися до участі у вебінарах від Цифрового видавництва Експертус. Головний редактор об’єднаної редакції Експертус Головбух Купчик Тетяна провела вебінар «Відрядження-2023: оподаткування підзвіту, корпоративні картки, підтвердні документи». Він був присвячений змінам до Податкового кодексу України, які будуть діяти з 1 квітня 2023 року. Докладно були розглянуті документи, що підтверджують, що працівник був у відрядженні, особливості складання та строки подання авансового звіту, особливості розрахунків з корпоративними картками.Ганна Чернишова, експерт з обліку та оподаткування, провела вебінар «Нові форми ПДВ-звітності та ПН/РК, строки їх реєстрації і штрафи за порушення». Актуальність вебінара зумовлена змінами, які приніс початок року для всіх платників ПДВ, адже ПДВ-звітність та податкові накладні набули оновлених форм. На вебінарі були висвітлені питання: що саме змінили у ПДВ-формах та коли вперше застосовувати оновлені форми, коли за ними звітувати; строки, яких слід дотримувати у воєнний час під час реєстрації в ЄРПН податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування до них (РК); нові розміри штрафів за їх порушення.ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ З КЕРІВНИКОМ ВІДДІЛЕННЯ А-БАНКУ

У процесі підготовки фахівців з обліку і фінансів кафедра приділяє багато уваги дослідженню проблем формування та використання в банківському секторі сучасних інновацій, які базуються на використанні Інтернет-ресурсів в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

Для ознайомлення з інноваціями, що впроваджують банки, кафедра «Облік і фінанси» 27 вересня 2022 запросила на зустріч зі студентами керівника відділення А-Банку Тесленко Світлану Вікторівну, яка із задоволенням розповіла про нові впровадження, а саме: про електронні (пластикові та віртуальні) картки, що можна оформити не виходячи із дому, про додаток АБанк 24, який дає можливість зекономити час та гроші клієнтів банку, створити онлайн-вклад та ще багато цікавої та корисної інформації.

Світлана Вікторівна, акцентувала свою увагу на важливості співпраці між відділенням А-Банку та кафедрою, з метою посилення практичної підготовки студентів.

Студенти підтримали дискусію, багато спілкувалися та зацікавились перспективою у подальшому бути працевлаштованими у відділеннях А-Банку.

Зустріч пройшла в теплій та дружній атмосфері.


Обговорення проєктів освітньо-професійних програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого і другого рівнів зі стейкхолдерами

18 травня 2022 року на кафедрі обліку і фінансів було проведено обговорення проєктів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітнім ступенем бакалавр та освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнім ступенем магістр. У зустрічі прийняли участь провідні фахівці-обліковці, викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти.

Учасники засідання заслухали інформацію Яценко Н.М. (гаранта ОПП 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти) та Онищенко О.В. (гаранта ОПП 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти) про особливості освітньо-професійних програм.

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів і магістрів обліку і оподаткування взяли участь головні бухгалтери підприємств та установ, зокрема:
- ОКСАНА ЛИСИЧЕНКО, к.е.н., доцент, головний бухгалтер ТОВ «Світловодський ливарний завод»;
- ОЛЕНА ЧЕРЕДНИЧОК, головний бухгалтер Комунального некомерційного медичного підприємства «Міська дитяча стоматологічна поліклініка»;
- ВІРА ЛАШКО, головний бухгалтер Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського;
- ЮЛІЯ ГЛОТОВА, головний бухгалтер Приватного підприємства «ВМ-ТРАНС»;
- КАРИНА ЗДОР, економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності Юридична фірма «Правничі ініціативи».

Зацікавленість в обговоренні освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів обліку і оподаткування за ступенем бакалавр і магістр проявили здобувачі освіти:
- ПОХИТОН ІВАН – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня;
- СОЛОДКОВ ДЕНИС, РОМАШКО ОЛЕГ – здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня.

У процесі дискусії Оксана Лисиченко, головний бухгалтер ТОВ «Світловодський ливарний завод», запропонувала посилити практичну облікову складову обов’язкової компоненти за рахунок збільшення кредитів на практичні заняття з бухгалтерського обліку. Такі зміни є доречними, вони дають можливість забезпечити посилення практичних навичок у майбутніх фахівців обліку і оподаткування.

Олена Чередничок, випускниця кафедри, головний бухгалтер комунального некомерційного медичного закладу «Міська дитяча стоматологічна поліклініка» підкреслила важливість запровадження вивчення страхування і банківської справи у складі вибіркових компонент, що буде сприяти підкріпленню отриманих навичок та розширювати можливості майбутніх бухгалтерів у реалізації набутих знань у страхових компаніях, банківських установах, державному секторі.

Віра Лашко, головний бухгалтер Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, зазначила, задля посилення підготовки бакалавра у навчальний процес було б доцільно ввести у вибіркові компоненти дисципліну «Фінанси суб’єктів господарювання». Її впровадження дозволить враховувати в облікових процесах особливості формування і використання фінансових ресурсів різних суб’єктів господарювання.

Важливість розширення та поглиблення знань здобувачів освіти обліку і оподаткування з фінансових дисциплін підкреслила головний бухгалтер Приватного підприємства «ВМ-ТРАНС» Юлія Глотова, після обговорення зійшлися на думці додати до освітньо-професійної програми вибіркових компонент дисципліну банківська система, що дасть можливість розуміння як працюють банки та у подальшому полегшить працевлаштування та роботу фахівців обліку у сучасних банках країни.

Карина Здор, економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності Юридична фірма «Правничі ініціативи» наголосила на відповідності освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» вимогам затвердженому галузевому стандарту.

Учасники зустрічі обговорили пропозиції щодо внесенням змін до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Віра Лашко запропонувала та обґрунтувала необхідність вивчення здобувачами інтегрованої звітності для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на підставі аналізу її показників. Після дискусії, було прийнято рішення посилити вибіркову компоненту дисципліною інтегрована звітність. Також учасники зібрання наголосили на можливості подальшої співпраці у напрямку удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти на кафедрі «Облік і фінанси».

Присутні приділили увагу обґрунтованості проектів освітньо-професійних програм, їх структурному та логічному змісту, переліку та обсягу обов’язкових та вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, умінь та навичок та забезпечить набуття здобувачами вищої освіти необхідних компетентностей зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

На думку студентів для покращення результатів навчання необхідно перейти в офлайн режим навчання.


Щира вдячність всім учасникам зібрання за активну участь у обговоренні проєктів ОПП «Облік і оподаткування»!


Обговорення проєктів освітньо-професійних програм зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів зі стейкхолдерами

17 травня 2022 року на кафедрі обліку і фінансів разом із роботодавцями, випускниками та здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня в онлайн-режимі було проведено круглий стіл із обговорення проєктів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС бакалавр та освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС магістр.

Модератор заходу, гарант освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів Валентина Глухова представила академічну спільноту КрНУ, які взяли участь в обговоренні, та охарактеризувала особливості навчання, специфіку компонентного наповнення і унікальність кваліфікаційних характеристик майбутнього фахівця.

Участь в обговоренні прийняли роботодавці установ і організацій Полтавської області, а саме:
- ТЕСЛЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА - керівник відділення АТ «Акцент-банк» у м. Кременчук.
- СОЛОМКА ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА - довірений РЦ Кременчуцької філії АТ «СГ «ТАС»
- КАЛЬЯН ІННА АНАТОЛІЇВНА – головний спеціаліст відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.
- ЮЩЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА - головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління державної казначейської служби у м. Кременчук
- КРАВЧЕНКО ХРИСТИНА, ЛИЖОВА ЄЛИЗАВЕТА – здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.
- КЛИМОВИЧ ДЕНИС – здобувач вищої освіти другого(магістерського) рівня.

Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Учасники обговорення обмінялися думками щодо змісту освітньо-професійних програм, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці. Стейкхолдерами були внесені конструктивні пропозиції щодо удосконалення підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування.

Олена Ющенко, головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління державної казначейської служби у м. Кременчук, випускниця нашого університету, зазначила: «Структура і якість змістової складової освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» не викликають сумнівів і характеризуються логічністю й послідовністю». Також вона підкреслила важливість включення до складу вибіркових компонент дисципліни «Місцеві фінанси» (бакалаврський рівень) і ОК «Державний фінансовий менеджмент» (магістерський рівень), що сприяє поглибленню знань здобувачів з організації та управління фінансами у бюджетній сфері, в тому числі й на регіональному рівні.

Інна Кальян, головний спеціаліст відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області підкреслила зацікавленість місцевих та державних органів влади у підготовці фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого та другого рівнів вищої освіти. Особливу увагу вона звернула на наявність в складі вибіркових освітніх компонент соціального страхування і підкреслила значущість і необхідність поглиблення знань майбутніх фахівців в цьому напрямі.

Ольга Соломка, довірений РЦ Кременчуцької філії АТ «СГ «ТАС» зазначила, що запропоновані освітньо-професійні програми є актуальними у сучасному бізнес-просторі. Наявні освітні компоненти відповідають вимогам ринку праці. Водночас, на її думку, враховуючи процеси переходу до цифрової економіки, доцільно доповнити окремі теми навчальної дисципліни «Страхування» питаннями, що стосуються розвитку ринку страхування в умовах діджиталізації. Запропонувала ввести нові сучасні дисципліни на вимогу ринку праці до блоку вибіркових освітніх компонент освітньо-професійної програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня.

Світлана Тесленко, керівник відділення АТ «Акцент-банк» у м. Кременчук відмітила відповідність ОПП ««Фінанси, банківська справа та страхування» вимогам стандарту зі спеціальності та звернула увагу на необхідність удосконалення навичок аналізу здобувачами бакалаврського рівня показників фінансового стану та фінансової діяльності господарюючих суб’єктів, в тому числі банківських установ. Запропонувала посилити здатність магістрів з фінансів, банківської справи та страхування приймати оптимальні рішення щодо діяльності установ банків в сучасних ризикових умовах. На її думку, всебічне вивчення причин та наслідків ризиків діяльності банків є слушним для здобувачів освітньо-професійної програми.

Здобувачі вищої освіти підтримали позицію щодо орієнтації на практичну підготовку студентів через комплекс запропонованих дисциплін, опанування яких сприяє формуванню у випускників компетентності, що відповідають запитам ринку праці.

Валентина Глухова підвела підсумки обговорення та подякувала усім учасникам за конструктивні пропозиції щодо удосконалення підготовки фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування.


Гостьова лекція спеціаліста податкової служби


21.10.21

19 жовтня 2021 року на кафедрі обліку і фінансів для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» і «Фінанси, банківська справа та страхування», відбулася гостьова лекція Головного державного ревізора- інспектора податкового аудиту ГУДПС у Полтавській області Капліної Яни Миколаївни. Лекція на тему «Оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його роль у формуванні доходів місцевого бюджету» присвячена розгляду фахових компетентностей, які формуються у студентів при вивченні дисциплін «Фінанси», «Податкова система», «Оподаткування суб’єктів підприємництва», «Місцеві фінанси». Лектор ґрунтовно розкрила теоретичні та практичні аспекти особливостей оподаткування суб’єктів малого підприємництва на сучасному етапі. Було представлено цікавий аналітичний матеріал про суб’єктів малого підприємництва, їх внесок у вигляді податків і зборів у доходи місцевих бюджетів. Зацікавленість у студентів і присутніх викладачів викликало її роз’яснення особливостей проведення податкових перевірок у таких суб’єктів господарювання. Лекція відбулася у дружній і творчій атмосфері. Щиро дякуємо представнику стейкхолдера, Капліній Яні Миколаївні, за корисну та цікаву лекцію в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

Участь у роботі форуму FRS Forum-2021 «Фокус на якісні послуги та соціальну відповідальність»


З 13.07.21 по 16.07.21 викладачі кафедри обліку і фінансів прийняли участь у роботі форуму FRS Forum-2021 «Фокус на якісні послуги та соціальну відповідальність» «Focus on quality services and social responsibility», організатором якого виступила Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України за підтримки Аудиторської палати України в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

Мета Форуму була: привернути увагу усіх хто займається обліком, звітністю та аудитом до  питань МСФЗ, МСА та інших міжнародних стандартів, зауважити на соціальну відповідальність та активне застосування IT технології в професійній діяльності.

У роботі форуму прийняли участь представники регуляторних установ, бізнесу, наукових шкіл та професійних організацій.

На форумі були представлені секції:
- «Вимоги до бухгалтерів та аудиторів:міжнародний аспект та національні особливості»
- «Професійні знання, шлях до якісних послуг:Оновлені стандарти освіти»
- «МСФЗ, МСА та інші стандарти: Фокус на забезпечення стійкості»
- «Податкові зобов’язання + NOCLAR»
- «Епоха діджиталізації в професії»
- «Складові входження в професію. Презентація програм іспитів»

Робота форуму тривала три дні і завершилася привітанням з професійним святом «День Бухгалтера та Аудитора».

Зустріч з випускниками кафедри обліку і фінансів освітньо- професійної програми «Облік і оподаткування»

08 червня 2021 року на кафедрі обліку і фінансів відбулась онлайн- зустріч із випускниками та студентами кафедри з метою моніторингу та обговорення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітній рівень бакалавр в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

У зустрічі прийняли участь:
КОРОТИЧ ІРИНА ВАСИЛІВНА, яка працює головним бухгалтером ТОВ  «Укрроснафтогазбуд» м. Київ.

ЛИТВИНЕНКО ЯНА ОЛЕГІВНА, спеціаліст з кадрового адміністрування, компенсацій та пільг, ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»

АНАНЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, виконавчий менеджер з обліку ТОВ «Термінал-МК»;
КУРЕННА ОКСАНА ОЛЕГІВНА, посада бухгалтер ТОВ «Майстер Мілк»

Практикуючі бухгалтера висловили побажання з необхідності більше приділяти увагу міжнародному обліку, обліку цінних паперів, впроваджувати більш нові види програмного забезпечення обліку, такі як BAS Бухгалтерія тощо.

У зустрічі також прийняли участь студенти освітнього рівня бакалавр освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Ромашко Олег і Беззуб Анастасія.

Кафедра обліку і фінансів вдячна всім учасникам за активну участь в обговорені освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»!

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» З РОБОТОДАВЦЯМИ

1 червня 2021року на кафедрі обліку фінансів відбулось обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС бакалавр з роботодавцями.

Зустріч було проведено на базі платформи «ZOOM».

Модератором заходу виступила гарант даної освітньо-професійної програми к.е.н., доцент Наталя Яценко. Участь в обговоренні прийняли роботодавці підприємств і установ Полтавської області, а саме:
- ГОЛОВКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – заступник головного бухгалтера ПрАТ «Кременчуцький колісний завод»;
- ЩЕРБИНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА – заступник головного бухгалтера ПрАТ «Кредмаш»;
- ПОЛІЩУК ОЛЬГА ГРИГОРІВНА – заступник головного бухгалтера ПАТ «Укртатнафта»;
- ЛАШКО ВЕРОНІКА ЯКІВНА– головний бухгалтер Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- ЖУРАВЕЛЬ ЮЛІЯ ПЕТРІВНА – головний бухгалтер фінансового відділу Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області;
- ГЛОТОВА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА – головний бухгалтер ТОВ «Валері-текс», м. Горішні Плавні, Полтавська область ;
- ЯНКОВСЬКА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА – головний бухгалтер ТОВ «Кремінь брок».Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників спеціальності «071 Облік і оподаткування».

Учасники обговорення обмінялися думками щодо змісту освітньо-професійної програми, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці. Стейколдерами були внесені конструктивні пропозиції щодо удосконалення підготовки фахівців з обліку і оподаткування.

Дякуємо щиро всім роботодавцям за активну участь у обговоренні проєкту ОПП «Облік і оподаткування»!
Обговорення з професійною спільнотою освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

30.05.21

28 травня 2021 року на кафедрі обліку і фінансів пройшла онлайн-зустріч із професійною спільнотою щодо обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС бакалавр.

У обговоренні освітньої програми взяли участь науковці з різних ЗВО України, а саме:
ВИСОЧАН ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аналізу, Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
ГОГОЛЬ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА. д.е.н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного університету «Чернігівська політехніка»;
КРАТТ ОЛЕГ АДОЛЬФОВИЧ, д.е.н.. професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного авіаційного університету;
КУШАЛ ІРИНА МИКОЛАЇВНА, к.е.н.,, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Східноукраїнського національного університету ім. В Даля;
САВЧЕНКО ВІРА МІЄРІВНА, к.е.н., професор кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету;
ЧИЖ ВІРА ІВАНІВНА, д.е.н., професор кафедри обліку, аналізу і оподаткування Черкаського державного технологічного університету

Відбулась академічна дискусія відносно ролі сучасного обліковця, податківця.
Представники різних ЗВО висловили свої думки щодо поданого на розгляд проекту освітньо-професійної програми. Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і фінансів, які забезпечують освітній процес за ОПП «Облік і оподаткування», отримали цінні поради від поважних колег, які поділились українським і закордонним досвідом реалізації аналогічних ОП.
Щира вдячність всім учасникам професійної спільноти за активну участь у обговоренні проекту ОПП «Облік і оподаткування»!

Круглий стіл на кафедрі обліку і фінансів з представником міжнародної аудиторської компанії

07.04.2021 р. на кафедрі «Облік і фінанси» в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій було проведено круглий стіл на тему: «Сучасний аудит: стан, проблеми і перспективи», у якому взяли участь старший аудитор міжнародної аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна» ТОВ (Baker Tilly Ukrine LLP), м. Київ, Кошева Наталія Василівна, викладачі кафедри та студенти, які навчаються за ОПП «Облік і оподаткування» та ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» в межах вивчення дисциплін «Аудит» та «Державний фінансовий контроль».

Під час круглого столу розглянуто питання значимості аудиту як інструменту захисту інтересів власників бізнесу, так і економіки держави в цілому, обговорено останні тенденції розвитку аудиторської діяльності, що пов’язані з активною діджиталізацією процесів її реалізації.

Фахівець Кошева Н.В. наголосила на практичних аспектах аудиторських перевірок, навела цікаві приклади реалізації фінансового контролю, також обґрунтовано розповідала про те, які потреби сучасних аудиторських компаній до фахівців, які починають у них працювати. Учасники зустрічі з цікавістю обговорювали перспективи розвитку як національних, так і міжнародних аудиторських компаній і їх інфраструктури.

Зустріч пройшла у теплій і дружній атмосфері. Вирішено продовжувати співпрацю між фахівцями-аудиторами та кафедрою з метою впровадження у освітній процес інноваційних методів організації та методики фінансового контролю, зокрема, аудиту.
Гостьова лекція фахівця з Управління державної казначейської служби у м. Кременчук

30.03.21

22.03.2021 р. для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» відбулася гостьова лекція стейкхолдера, випускниці кафедри обліку і фінансів, головного спеціаліста відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління державної казначейської служби у м. Кременчук Ющенко Олени Василівни. Лекція на тему «Особливості казначейського виконання бюджетів в умовах децентралізації» присвячена розгляду фахових компетентностей, які формуються при вивченні дисциплін «Казначейська система» та «Бюджетна система» в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

Лектор роз’яснювала особливості казначейського виконання бюджетів в умовах децентралізації на прикладі бюджету Кременчуцької міської територіальної громади. Під час лекції акцентовано увагу на казначейському обслуговуванню виконання видаткової частини місцевого бюджету. На конкретних прикладах показано, як здійснюється контроль за фінансуванням видатків у Казначействі. Лекція відбулася в дружній і творчій атмосфері. Викладений матеріал спонукав до жвавої дискусії та викликав зацікавленість у студентів, які відчули важливість і перспективність обраної професії.