Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Закордонні стажування


Міжнародна академічна мобільність студентів кафедри обліку і фінансів


З 18 квітня до 28 травня 2022 р. в рамках співпраці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградськогоугоди з Академією «Bolashaq» (м. Караганда, Республіка Казахстан) на кафедрі обліку і фінансів реалізовувалася програма взаємної міжнародної академічної мобільності студентів у формі науково- практичного онлайн стажування на платформі ZOOM. Викладачі Академії прочитали лекції, провели практичні тренінги для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисциплін: «Фінанси», «Банківська система», «Статистика», «Фінансовий ринок», «Податкова система», які сприяли поглибленню загальних і фахових компетентностей.Відповідно викладачами кафедри обліку і фінансів КрНУ були проведені лекційні і тренінгові заняття для студентів спеціальності «Фінанси» Академії з дисциплін: «Фінансовий менеджмент», «Державний бюджет», «Гроші. Кредит. Банки» та «Платіжна система».За результатами міжнародної академічної мобільності студенти ЗВО-партнерів отримали відповідні сертифікати.
Міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів кафедри обліку і фінансів


З 14 лютого по 25 березня 2022 року завідувач кафедри обліку та фінансів, к.е.н., доцент Глухова В.І. та доцент кафедри, д.е.н. Бабіченко В.В. проходили міжнародне науково-педагогічне онлайн стажування “New and innovative teaching methods” на базі Краківського Економічного університету (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) за допомогою програмного комплексу ZOOM.

Метою стажування було підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки науково-педагогічних працівників з питань організації навчального процесу, впровадження інноваційних форм і методів навчання та викладання дисциплін економічного спрямування. Стажування передбачало ряд онлайн - конференцій в зазначені дати з можливістю дискусії через перекладача з польськими колегами.

Програма стажування ( 6 кредитів) Включала три модулі:

Модуль 1. Вступ. Європейська та Польська системи вищої освіти та науки.
• Вступ до проекту: Цілі, процедури, графік роботи.
• Вибрані європейські системи вищої освіти.
• Центр якості освіти. Новий проект Краківського економічного університету.
• Система польської вищої освіти в перехідний період.
• Польська наукова система в перехідному періоді: оцінювання результатів досліджень в польських ЗВО та науково-дослідних інститутах.

Модуль 2. Нові та інноваційні методи навчання.
• Основний посібник з порадами про те, як відмовити студентів працювати лише в аудиторії.
• Гейміфікація.
• Мобільність студентів та викладацького складу в Європейському Союзі.
• "Оксфордські дебати".
• Дизайн процесів онлайн навчання.
• Академічне онлайн навчання під час пандемії. Передові практики.
• ІТ-технології на заняттях зі студентами.

Модуль 3. Резюме стажування: Fame Lab.
• Тюторінг.
• Fame Lab: найкращі практики навчання та дослідження.
• Консультації та офіційний підсумок програми.Стажування було цікавим і корисним, сприяло розвитку професійних компетенцій викладачів. За його результатами було отримано сертифікати про участь у програмі науково-педагогічного онлайн стажування.

Міжнародне стажування викладачів кафедри обліку і фінансів

03.06.2101 червня відбувся підсумковий круглий стіл за результатами міжнародного стажування викладачів кафедри обліку і фінансів, яке відбулось в рамках угоди про співробітництво між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського і Приватною установою Академія «Bolashaq» (м. Караганда, Казахстан).

Програма стажування дозволила підвищити кваліфікацію викладачів з обліково- фінансових дисциплін. В результаті міжнародного стажування викладачі отримали сертифікати (загальний обсяг: 90 годин / 3 ECTS).

При проведенні підсумкового круглого столу було отримано пропозиції від закордонних колег щодо оновлення освітніх програм «Облік та оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування».

Досвід міжнародної співпраці кафедри обліку і фінансів

22.02.21

Для кафедри обліку і фінансів пріоритетним є не лише професійний розвиток власних викладачів, а також сприяння розвитку викладацької майстерності викладачів інших закладів вищої освіти. Тому в рамках угоди про співробітництво між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського і Приватною установою Академія «Bolashaq» (м. Караганда, Казахстан) кафедра організувала та провела міжнародне стажування для викладачів даної Академії.Спікерами виступили: зав. каф., к.е.н. Глухова В. І., проф., д.е.н. Загірняк Д. М., доц., д.е.н. Ховрак І. В., доц., к.е.н. Крот Л. М., доц., к.е.н. Онищенко О. В., доц., к.е.н. Хоменко Л. М., доц., к.е.н. Шаповал Л. П., доц., к.е.н. Яценко Н. М. Протягом січня-лютого 2021 року було проведено вебінари з тематики облікових та фінансових дисциплін, інтерактивних методів викладання та гейміфікації освітнього процесу, механізмів забезпечення академічної доброчесності та студентоцентрованого підходу.

Також при проведенні підсумкового круглого столу було обговорено тенденції розвитку спеціальностей «Облік та оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування», сучасні потреби ринку праці та їх національні й регіональні особливості. В результаті, міжнародне стажування дозволило здійснити обмін досвідом щодо формування освітніх програм та індивідуальних освітніх траєкторій в Україні та Казахстані.


Участь представників університету в міжнародному тижні академічної мобільності Erasmus +, Університет Абертей (м. Данді, Сполучене Королівство)

11.03.20

З 2 по 6 березня 2020 р. делегація КрНУ відвідала університет Абертей (Сполучене Королівство, м. Данді). Візит відбувся в рамках Тижня міжнародної академічної мобільності персоналу Erasmus+ (Abertay University Erasmus+ Staff Mobility Week), організованого відділом зовнішніх та корпоративних відносин університету Абертей. У заході брали участь виші України (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Луцький національний технічний університет та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), Росії (Російський університет дружби народів, м. Москва) та Казахстану (університет КІМЕП, м. Алмати).

Наш університет представляли: завідувач кафедри електричних машин та апаратів професор Загірняк М. В.; проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті, доцент Сергієнко С. А.; доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, перший заступник декана факультету економіки й управління Пряхіна К.А., професор кафедри обліку і фінансів Загірняк Д. М., доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем Дернова М.Г., доцент кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту, в.о. директора центру міжнародної діяльності Гладир А.І.Офіційне відкриття Тижня міжнародної академічної мобільності розпочалося з вітального слова проректора пана Марка Бато (Vice-Principal and Deputy Vice- Chancellor Mr Mark Batho), який розповів про ключові аспекти розвитку університету Абертей. Після перерви відбулася презентація університетів, де кожний заклад вищої освіти поділився своїми здобутками та досягненнями у сфері науки, вищої освіти та міжнародної діяльності.Наступного дня кременчуцька делегація брала участь у тренінгу, присвяченому питанням інтернаціоналізації вищої освіти. Учасники тренінгу мали змогу поділилися власними баченням та розумінням стратегічної мети, аспектів та засобів інтернаціоналізації вищої освіти.
Третій робочий день був присвячений ознайомленню з історичною та культурною спадщиною Шотландії, зокрема, учасники відвідали місто Стерлінг – одне з найстаріших міст Шотландії та колишню столицю Шотландського королівства.

Два останні робочі дні учасники Міжнародного тижня мали змогу перейняти кращий досвід керівників деяких структурних підрозділів університету Абертей. Так, у спілкуванні з д-ром Аластером Робертсоном, директором із забезпечення якості освіти університету Абертей (Dr Alastair Robertson, Director of Teaching and Learning Enhancement), кременчуцька делегація обговорила питання стратегічного розвитку університетів, запровадження сучасних технологій навчання та розробки інклюзивних навчальних планів. Безперечно корисним було знайомство з керівником відділу підтримки студентського підприємництва паном Саймоном Фрейзером (Mr. Simon Fraser, Student Enterprise Officer), який розповів про свій підрозділ, що надає студентам та випускникам підтримку для розвитку практичних навичок та перетворення їхніх ідей на бізнес чи кар’єру. Незалежно від того, чи хочуть вони стати підприємцями, фрілансерами або працювати в компанії, студенти та випускники користуються системою університетської підтримки.На офіційному закритті Тижня міжнародної академічної мобільності усі учасники отримали сертифікати. Делегація КрНУ узгодила напрями подальшої співпраці з університетом Абертей, зокрема, у сфері стратегії навчання та викладання англійської мови, академічної доброчесності, академічних обмінів студентами та викладачами в рамках програми Erasmus+. Також були обговорені питання підготовки візиту представників університету Абертей до нашого університету.Стажування та участь у Економічному тижні у Литві

16.12.19

З 23 по 30 листопада 2019 року доц. кафедри обліку і фінансів Інна Ховрак прийняла участь у Економічному тижні, що відбувся в Університеті прикладних наук (м. Вільнюс, Литва).

Економічний тиждень – це місце зустрічі студентів, викладачів та представників бізнесу. Це можливість поєднати теорію та практику, важливі теми та дискусії. Цей тиждень дав можливість обговорити зі студентами та колегами роль інновацій у регіональному розвитку, концепцію розумних міст та потенціал молодіжних стартапів. Спілкування з чудовими студентами та чудовим персоналом залишає надзвичайно приємні емоції.
Протягом візиту вдалось провести робочі зустрічі та окреслити перспективи співпраці при розробці спільних міжнародних проектів у галузі освіти та науки. Також Інна Ховрак отримала сертифікат про проходження міжнародного стажування (30 год.): впровадження та оцінювання онлайн-викладання та навчання; етика та аналітика даних; міжособистісна / групова / масова комунікація.
Стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації

10 червня – 12 липня 2019 року викладач кафедри обліку і фінансів Онищенко О.В. пройшла стажування за програмою підвищення кваліфікації «Освітні системи, організація навчального процесу в умовах мультикультурного середовища, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» у Празькому інституті підвищення кваліфікації.Програма стажування (180 годин дистанційної та очної роботи) складалася з 4 модулів:

Модуль 1 (30 годин): Освітні системи країн Євросоюзу та організація навчального процесу в європейських університетах

1. Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти.
2. Порівняльна характеристика освітніх систем Чехії, Польщі, Австрії, Німеччини, Франції та Великобританії.
3. Програми підготовки та організація навчального процесу: уніфікація та диференціація.
4. Інноватика в навчальному процесі.
5. Інтеграція науки в освітній процес.

Модуль 2 (30 годин): Академічна мобільність та кроскультурні комунікації викладачів та студентів.

1. Глобалізація системи освіти.
2. Особливості комунікації викладача та студента в умовах культурного різноманіття студентської та викладацької аудиторії.
3. Академічна мобільність як обов’язкова умова сучасного викладача.
4. Передові світові освітні практики та їх впровадження в навчальний процес.

Модуль 3 (60 годин): Публікації в наукових журналах: теорія та практика

1. Практика, правила і традиції написання наукової статті в журнали, що входять до системи SCOPUS, WebofScience та інші.
2. Практичні рекомендації з написання статей.
3. Оформлення статті, правила цитування, оформлення бібліографії посилань – як це бачить шеф-редактор журналу.
4. Системи та індекси цитування наукових журналів, публікаційної активності та продуктивності вчених.
5. Системи SCOPUS і WebofScience в практиці.
6. Імпакт-фактор наукового журналу, індекс Хірша, цитування.
7. Мова академічного письма: як підготувати статтю для публікації в іноземному виданні.
8. Структура та оформлення статті. Цілі дослідження. Методика та аргументації. Представлення результатів, аналіз і полеміка по темі.
9. Стилістичні особливості академічного письма. Списки слів, що найчастіше зустрічаються та стилістичні патерни.

Модуль 4 (60 годин): Наукові проекти та грантова діяльність в освітніх організаціях

1. Проектний менеджмент: планування і підготовка проектів.
2. Індивідуальні та інституційні наукові проекти.
3. Проектні та грантові можливості Євросоюзу.
4. Умови успішної реалізації наукових проектів у ЄС (на прикладі Чехії, Великобританії, Ірландії).
5. Процедура подачі заяви.
6. Умови та вимоги до заявників.
7. Оформлення конкурсної документації. Методика і аргументація. Опис індикаторів і результатів проекту. Складання бюджету.
8. Case-studies.Науково-педагогічне стажування у Польщі

11-29 червня 2018 викладач кафедри обліку і фінансів Онищенко О.В. пройшла науково-педагогічне стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» (108 годин) у м. Новий Сонч, Польща.
Програма стажування

Модуль 1. Організація навчального процесу та підготовки студентів в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (36 годин).

1.1 Факультети та програми підготовки студентів в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
1.2 Організація навчального процесу у Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
1.3 Електронний університет. Система CloudA.
1.4 інтернаціоналізація навчального процесу та можливості отримання освіти в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University для студентів з інших країн.

Модуль 2. Інноваційні технології, науково-методичне те Інформаційне забезпечення освітнього процесу (36 годин).


2.1 Використання інноваційних технологій і освітньому процесі.
2.2 Академічна мобільність студентів як органічна частина навчального процесу в університеті.
2.3 Науково-методичного надбання університету.
2.4 Лекції, практика та семінари за напрямами підготовки (показові заняття).

Модуль 3. Наука як основа освітнього процесу (36 годин).


3.1 Досвід наукової діяльності Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
3.2 Наукові проекти та наукові видання Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
3.3 Наукова робота та пріоритети наукових досліджень студентів.
3.4 Репозиторій університету та робота з електронним бібліотечним фондом.


Дистанційна частина стажування (з 11 по 25 червня) містила у собі:
1. Вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до офіційного сайту університету.
2. Ознайомлення з примірниками навчально-методичного забезпечення навчального процесу (надсилається учасникам стажування електронною поштою).
3. Вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу з предмету за вибором (перелік предметів та код доступу надається).
4. Робота з репозиторієм університету та електронним бібліотечним фондом (електронний код доступу надається).
5. Ознайомлення з примірниками віртуальних лекційних курсів викладачів університету з різних дисциплін.


Очна частина стажування (з 26 по 29 червня) містила у собі презентацію університету, безпосереднє ознайомлення з матеріально-технічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну роботу у відповідності до змісту програми стажування, консультації, наукові дискусії, роботу з бібліотечним фондом університету, участь у якості слухача у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність».
За результатами стажування був отриманий сертифікат.
Стажування викладача КрНУ у м. Гуйттінен, Фінляндія

25.05.18

Доцент кафедри обліку і фінансів Онищенко О.В. з 23.04.2018 по 28.04.2018 пройшла наукове стажування у м. Гуйттінен, Фінляндія.В межах програми стажування відбулася зустріч із представниками відділу освіти у мерії м. Гуйттінен (Department of Culture and Education of Huittinen Municipality).
Програма стажування передбачала опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії (Finnish kindergarten, Secondary school, University of Applied Sciences of Satakunta).
Стажування було поєднано з інтенсивним вивченням англійської мови в Західно- Фінлянському Коледжі (Länsi-Suomen opisto) у міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії.За результатами стажування були отримані сертифікати про участь у програмі наукового стажування та знання англійської мови.