Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Забезпечення особливих потреб


Освіта для людей із особливими потребами є важливим кроком до їх подальшого розвитку, реабілітації й соціалізації, шансом на самостійне та незалежне життя в сучасному світі. В Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, на кафедрі обліку і фінансів створюються умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Формування умов для здобуття здобувачами якісної освіти реалізується через розвиток матеріально-технічної бази університету з урахуванням потреб здобувачів, організацію освітнього процесу з використанням сучасних інформаційних технологій, формування у спільноти університету недискримінаційного ставлення до здобувачів.


Вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності для осіб з особливими освітніми потребами у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського


Для забезпечення освітнього процесу здобувачів використовується віртуальний освітній простір, що містить комплект навчальних матеріалів за освітніми компонентами освітніх програм. Для здобувачів із проблемами пересування освітній процес організовується у навчальних приміщеннях з безбар'єрним доступом. Архітектурна безбар'єрність зовнішнього і внутрішнього простору університету забезпечується спорудженням пандусів, усуненням порогів, встановленням спеціальних поручнів уздовж сходинок, забезпеченням належної ширини дверей, проходів між партами, створенням належних санітарних умов та обладнанням санітарних вузлів тощо.


Для організації самостійної роботи здобувачів науковою бібліотекою університету їм надається доступ до електронних копій навчально-методичного забезпечення.

http://lib.kdu.edu.ua/


Професійна адаптація здобувачів полягає у забезпеченні їх додатковими можливостями в межах фахової підготовки через залучення до роботи у ТМУ кафедри, консультування, надання допомоги у працевлаштуванні.