Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

ВІДГУКИ ДО ОПП фінанси, банківська справа та страхування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ


Відгук ОП 2021
Рецензія ОП 2021
Рецензія-відгук ОП 2021