Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Відгуки до ОПП Облік і оподаткування
зі спеціальності 071
другий (магістерський) рівень


Відгук до ОП 2021
Відгук до ОП 2021
Відгук до ОП 2021