Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Відгуки до ОПП Облік і оподаткування
зі спеціальності 071
другий (магістерський) рівень


2021

Рецензія 1 ОПП 2021

Рецензія 2 ОПП 2021

Рецензія 3 ОПП 2021

2022

Рецензія 1 ОПП 2022

Рецензія 2 ОПП 2022

Рецензія 3 ОПП 2022