Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Відгуки до ОПП облік і оподаткування
зі спеціальності 071
перший (бакалаврський) рівень


Зовнішня рецензія ОП 2021
Зовнішня рецензія ОП 2021
Рецензія ОП 2021