Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Підсумки рейтингування кафедри обліку і фінансів


Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників КрНУ


Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу науково-педагогічних працівників


Рейтинг викладачів кафедри обліку і фінансів 2020/21 навчальний рік


Рейтинги кафедр КрНУ за 2020/21 навчальний рік