Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування
зі спеціальності 072
другий (магістерський) рівень


ОПП 2021
Проєкт ОПП 2022