Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
перший (бакалаврський) рівень


ОПП 2019
ОПП 2020
ОПП 2021
ОПП 2022
ОПП 2023

Протоколи розширеного засідання робочої групи щодо оновлення ОПП


Протокол 2019
Протокол 2020
Протокол 2021
Протокол 2022
Протокол 2023

Протоколи розширеного засідання робочої групи щодо результатів опитування за ОПП


Протокол
Результат оцінювання