Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
перший (бакалаврський) рівень


ОПП 2021
Проєкт ОПП 2022