Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Освітньо-професійна програма облік і оподаткування
зі спеціальності 071
другий (магістерський) рівень


ОПП 2021
ОПП 2022