Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Освітні програми

Перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 071 ОПП Облік і оподаткування

Другий (магістерський) рівень зі спеціальності 071 ОПП Облік і оподаткування

Перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 072 ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

Другий (магістерський) рівень зі спеціальності 072 ОПП Фінанси, банківська справа та страхування