Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Нормативна документація


Положення про практику ( Наказ )


Приклад оформлення щоденника ( Щоденник )


Методичні рекомендації та програма проходження переддипломної практики
для студентів денної та заочної форм навчання
зі спеціальності 071 Облік і оподаткування
освітнього ступеня магістр ( Методичка )


Методичні рекомендації та програма проходження переддипломної практики
для студентів денної та заочної форм навчання
зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
освітнього ступеня магістр ( Методичка )