Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Неформальна, інформальна, дуальна освіта


Порядок визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського


Неформальна освіта — це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Види неформальної освіти:
Професійні курси/тренінги — це тренінги та/чи семінари для робітників компаній з підвищення кваліфікацій та/чи здобуття нових навичок. Як правило, професійні курси проводяться в короткі періоди та в умовах «безпечного простору». За цільовою аудиторією, професійні курси поділяються на корпоративні (за які платить працедавець) та індивідуальні (за які платить здобуваючий/ча освіту).

Громадська освіта — готує населення країни, особливо молодь, виконувати свою роль як громадян. Одна з найвідоміших теоретиків громадянської освіти Емі Гутман визначає її як «культивування чеснот, знань і навичок, необхідних для участі у політичному та соціальному житті». При цьому громадянська освіта включає в себе неформальні соціальні інститути (сім'ї, громади, бібліотеки, церкви, громадські організації, профспілки, спортивні команди, виборчі кампанії, ЗМІ тощо).

Онлайн освіта (MOOC) — це інтернет-курс з великомасштабною інтерактивною участю та відкритим доступом через інтернет. На додаток до традиційних матеріалів навчального курсу, такі як відео, читання, і домашніх завдань, MOOC надає можливість використання інтерактивного форуму користувачів, які допомагають створити спільноту студентів, викладачів та асистентів. Це одна із найновіших форм дистанційного навчання, яка активно розвивається у світовій освіті. Подібні сайти розраховані на студентів різних попередніх рівнів підготовки — як новачків, так і досвідчених фахівців.

Професійні стажування — навчання персоналу на робочому місці під керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки або одночасно з нею з метою практичного оволодіння спеціальністю, адаптації до об'єктів обслуговування та керування, набуття навичок швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи.

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Дуальна освіта (від лат. dualis — подвійний) — вид освіти, при якій поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

Адреси платформ неформальної освіти
Онлайн-курси Alison
Онлайн-курси Coursera
Онлайн-курси Future Learn
Онлайн-курси Harvard University
Онлайн-курси Oxford University
Онлайн-курси EdEra
Онлайн-курси Prometheus
Онлайн-курси ВУМ on-line
Онлайн-курси Copernicus College

Prometheusпосилання
Prometheus — українська освітня платформа, яка пропонує понад 100 безкоштовних онлайн-курсів для навчання та самоосвіти. Серед них і курси з підготовки до ЗНО для школярів, і універсальна база дисциплін, які стануть у нагоді всім.

EdEraпосилання
EdEra - українська студія онлайн-освіти з безкоштовними курсами різних напрямів, з інтерактивними підручниками та спецпроєктами для всіх.

edXпосилання
edX - заснований Гарвардським університетом та Массачусетським технологічним інститутом, пропонує більше 150 online курсів від кращих університетів та інститутів світу. Після завершення курсу ви отримаєте сертифікат за підписом викладача, який можна додати в резюме. https://www.edx.org/learn/language - вивчення мов

Courseraпосилання
Coursera - безкоштовні онлайн-курси (близько 600) викладачів провідних університетів світу. Платформа має зручну систему пошуку за різними критеріями. Курси включають записані відео лекції, автоматичні та рецензовані завдання, обговорення форумів. Після завершення ви отримаєте електронний сертифікат курсу. Безкоштовні курси англійської

Matificпосилання

Khan Academy - посилання Безкоштовна освітня платформа надає доступ до декількох тисяч безкоштовних мікролекцій з фінансів, економіки, математики, фізики, хімії, історії, біології, мистецтва, комп’ютерних наук тощо. Усі курси розділені на уроки, які можна переглядати незалежно від обраного курсу.

iLearnпосилання

De Smart - посилання

Доступна освітапосилання

ЗНО-ОНЛАЙНпосилання

ВУМ onlineпосилання
ВУМ online — платформа громадянської освіти, яка створює онлайн-курси для розвитку українського суспільства. Платформа створена на основі Відкритого Університету Майдану.

Codecademyпосилання

Duolingoпосилання

Lingva.Skillsпосилання

Hogwarts is hereпосилання

Освітні інтернет ресурси


Open Educational Resources (OER)
– відкриті освітні ресурси світу надають доступ до матеріалів курсів, модулів, підручників, потокового відео, тестів, програмного забезпечення і будь-яких інших інструментів, матеріалів або методів, що використовуються для підтримки доступу до знань за такими дисциплінами: прикладні науки, мистецтво та гуманітарні науки, освіта, історія, соціальні науки, математика, точні науки.

Відеобібліотека відеолекцій світу. Міжнародна навчальна мережа – повні курси відео та лекції від відомих навчальних закладів світу (інженерні, комп’ютерні, соціальні науки, бізнес, медицина та інші).

Еxcel Easy це підручник, в якому ви знайдете відповідні приклади та функції (300 прикладів) в кожному розділі. Хочете швидко навчитися Excel? Шукаєте повністю ілюстрований підручник? Тоді цей сайт для вас!

MyEducationKey відеокурси кращих університетів світу.

VideoLectures.NET безкоштовний і відкритий доступ до репозиторію освітніх відео лекцій науковців кращих університетів світу.

Open Yale Courses–лекції та інші матеріали з дисциплін гуманітарних, суспільних та природничих наук.

Освітні ресурси Массачусетського Технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology)– лекції, семінари, аудіо-, відеокурси тощо.

Освітні матеріали Принстонського університету (США)

Освітні ресурси Гарвардського університету