Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Навчальні плани ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
зі спеціальності 072
другий (магістерський) рівень


Навчальний план 2021 (Денна)
Навчальний план 2021 (Заочна)
Навчальний план 2022 (Денна)
Навчальний план 2022 (Заочна)
Навчальний план 2023 (Денна)
Навчальний план 2023 (Заочна)