Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Навчальні плани ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
зі спеціальності 072
другий (магістерський) рівень


Навчальний план 2021 денна
Навчальний план 2021 заочна