Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ


Навчальний план 2021