Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Навчальні плани ОПП облік і оподаткування
зі спеціальності 071
другий (магістерський) рівень


Навчальний план 2021 (Денна)
Навчальний план 2021 (Заочна)
Навчальний план 2022 (Денна)
Навчальний план 2022 (Заочна)