Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Навчальні плани ОПП облік і оподаткування
зі спеціальності 071
перший (бакалаврський) рівень


Навчальний план 2021