Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
КАФЕДРИ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ


2017 рік

1. Управління фінансовими ресурсами при виробництві нової продукції, укладанні та виконанні угод купівлі-продажу («Олександрійська Торгівельна Компанія») (доц. Крот Л.М.)

2018 рік

1. Обгрунтування діючої системи оподаткування на ТОВ «АСФАЛЬТЕН» (доц. Онищенко О.В., ст. викл. Циган Р.М., ст. викл. Олійник Є.В., ст. викл. Ткаченко І.В., ст. викл. Федорченко Н.Л., ст. викл. Авраменко О.І.)
2. Стратегія розвитку корпоративних фінансів в Україні (на прикладі ТОВ «Радіалгруп») (проф. Бабіченко В.В., проф. Дідур С.В., доц. Глухова В.І., ст. викл. Петченко М.В.)
3. Управління фінансовими ресурсами суб’єктів підприємництва як учасників фінансового ринку (на прикладі ФОП Ломоносова М.В.) (доц. Глухова В.І., ст. викл. Петченко М.В.)
4. Дослідження цінової політики підприємства та аналіз її впливу на формування доходів ОФ «Лунки» (доц. Шаповал Л.П.)
5. Оцінка ефективності інвестиційних проектів (доц. Ховрак І.В.)
6. Теоретико-практичні засади вдосконалення застосування маркетингового інструментарію суб’єктами виробничої та невиробничої сфери на ринках товарів і послуг різного рівня (доц. Загірняк Д.М.)
7. Соціологічні дослідження стану розвитку підприємництва у місті Кременчуці Полтавської області (доц. Загірняк Д.М.)

2019 рік

1. Концептуальна платформа реформування закладу вищої освіти на засадах прагматизму (доц. Загірняк Д.М.)
2. Розробка рекомендацій щодо застосування управлінських механізмів забезпечення стійкого розвитку підприємства ЗАТ "Кременчуцьке кар’єроуправлінням "КВАРЦ" (аспір. Яковенко Я.Ю.)

2020 рік

1. Кредитоспроможність підприємства, шляхи її підвищення («ОІФ- ДОМОВОЙ», № держ. Реєстрації 0120U101) (доц. Глухова В.І., доц. Хоменко Л.М., доц. Шаповал Л.П., доц. Яценко Н.М.)
2. Розробка та впровадження облікової політики ТОВ «АСФАЛЬТЕН» (доц. Онищенко О.В., ст. викл. Ткаченко І.В., ст. викл. Циган Р.М., ст. викл. Авраменко О.І.)
3. Дивергенція соціальної відповідальності ЗВО і підприємств щодо збалансованого регіонального розвитку (доц. Загірняк Д.М., доц. Ховрак І.В.)

2021 рік

1. Обґрунтування політики управління фінансовою стійкістю підприємства (проф. Бабіченко В.В., доц. Глухова В.І., доц. Крот Л.М, студ. Похитон І.)
2. Вдосконалення організації обліку та облікової політики на приватному підприємстві «ВМ-ТРАНС» (доц. Яценко Н.М., доц. Онищенко О.В.)
3. Удосконалення механізму управління формуванням та використанням фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва в умовах нестабільності економіки. (доц. Крот Л.М.)

2022 рік

1. Формування звітності суб’єкта малого підприємництва та аналіз показників його діяльності (доц. Онищенко О.В.)
2. Розробка та проведення тренінгу «Формування економічних та управлінських компетентностей» (науково-дослідна робота за договіром № 522/22 БАМТ-ОіФ-ПрАТ «Кременчукгаз» на виконання консультаційних послуг у сфері наукових досліджень) ( проф. Загірняк Д.М., ст. викл. Циган Р.М.)
3. Науково-дослідна програма з вивчення біорізноманіття регіону розташування групи « Феррекспо» (2020-2022 роки) (проф. Загірняк Д.М.)

2023 рік


1. Вдосконалення обліково-аналітичного і фінансового забезпечення підприємства грошовими коштами (№ 547/23 – ОіФ, ПП«ВМ-ТРАНС», доц. Глухова В. І., доц. Яценко Н. М., Марьянченко С. Г., Шамрай А. В.)
2. Науково-дослідна програма з вивчення біорізноманіття регіону розташування групи « Феррекспо» (проф. Загірняк Д. М.)
3. Механізм державного фінансування витрат на природоохоронну діяльність і його вдосконалення (№ держреєстрації 0122U201313, доц. Глухова В.І., проф. Дідур С.В., Кравченко Х.)