Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Наукові заходи кафедри обліку і фінансів


Міжнародний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку
національного господарства в умовах глобальної нестабільності"


Презентація форум 2017


Презентація форум 2018


Програма форум 2019


Звіт про роботу форуму 2019


Звіт про роботу форуму 2020


Звіт про роботу форуму 2021


Звіт про роботу форуму 2022


Участь у ХХХ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»

20-21 квітня у Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського пройшла ювілейна ХХХ Міжнародна науково- практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». У конференції прийняли участь науковці з Естонії, Португалії, Великобританії, США, Австрії, Нідерландів, Туреччини, Польщі, Чехії, Казахстану та 76 учасників із 26 закладів вищої освіти України, а також дійсні члени Полтавської обласної Малої академії наук України та фахівці Кременчуцького медичного коледжу. Для участі у конференції було заявлено 261 наукова доповідь.

Робота конференції розпочалася урочистим пленарним засідання 20 квітня. Засідання проходило в онлайн форматі у DC-офісі КрНУ. До заходу долучилося 55 учасників. Відкрила його голова Організаційного комітету конференції професор Ірина Солошич. Вона представила учасників заходу та зазначила, що головна мета конференції – це залучення студентів до наукової діяльності та обмін досвідом між молодими вченими, які представляють різні наукові школи.

З вітальною промовою до учасників конференції звернувся перший проректор КрНУ професор Володимир Никифоров, який підкреслив, що в університеті надзвичайно багато уваги приділяється роботі зі студентами, і конференція «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» – це один із найуспішніших таких проектів, адже участь у ній щороку беруть найкращі студенти університету.

Привітали учасників конференції начальник Департаменту освіти Кременчука, професор КрНУ Геннадій Москалик та директор комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді», кандидат історичних наук Тамара Лахач. Після завершення пленарного засідання розпочалась робота секцій.

21 квітня 2023р. відбулося засідання секції «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг». Роботу секції відкрила завідувачка кафедри «Обліку і фінансів» к.е.н., доцент Валентина Глухова, яка підкреслила, що підготовка конкурентоспроможних фахівців, здатних проводити наукові дослідження та оприлюднювати їх результати на конференціях, є дуже важливою на сучасному етапі.

Засідання секції проходило в онлайн-форматі. У роботі секції «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг» прийняло участь більше 20 учасників. Цього року на секції представлено 28 доповідей, серед яких доповіді ЗВО-партнерів із Республіки Казахстан (м. Караганда), а саме:
- Академія «Bolashag»;
- Карагандинський технічний університет імені Абилкаса Сагинова;
- Карагандинський університет ім. Є.А. Букетова.

Здобувач освіти Водолазська О. І. (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку і фінансів КрНУ Валентина Глухова) виступила з цікавою, інформативною доповіддю на тему «Тенденції формування основних складових державних фінансів».

Організаційний комітет висловлює щиру вдячність студентам та молодим ученим за активну участь і жваві дискусії!

ChatGPT: що потрібно знати науковцям, освітянам, бібліотекарям

27 квітня 2023 р. відбувся дистанційний науково-практичний семінар «ChatGPT: що потрібно знати науковцям, освітянам, бібліотекарям», який проводився в рамках All Digital Weeks 2023.

Організаторами виступили: Компанія «Clarivate», Національний університет «Києво- Могилянська академія», Одеський національний технологічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».У заході взяли участь викладачі кафедри обліку і фінансів к.е.н., доцент Онищенко О.В. та старший викладач Циган Р.М.

Спікери заходу виступали:
1. Ірина Тихонкова, к.б.н., фахівець з наукометричних ресурсів Clarivate
2. Тетяна Ярошенко, к.і.н., доц., керівник Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА
3. Ольга Ольшевська, к.т.н., доц., директор науково-технічної бібліотеки ОНТУ
4. Юлія Главчева, PhD з комп'ютерних наук, директор науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».

Були розглянуті питання функціонування ChatGPT, співіснування штучного інтелекту та бібліотек, авторського права і штучного інтелекту, особливості аналізу літератури при використанні ChatGPT.
Участь у роботі ХХ Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті»

В Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» з 04 по 08 квітня 2023 року відбулася ХХ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті».


Школа-семінар включала в себе серію педагогічних майстерень (STEM- лабораторію, майстер-класи, ділові ігри, тренінги), спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти.


Участь у роботі ХХ Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» прийняли викладачі кафедри обліку і фінансів, які долучилися до опанування педагогічних технологій, STEAM-технологій, педагогічних майстерень, практик з комунікації та взаємодії, педагогічного практикуму.


За результатами були отримані сертифікати міжнародного зразка на 1 кредит ECTS.Цикл навчальних вебінарів з наукометрії

З 03 по 06 квітня 2023 року викладачі кафедри обліку і фінансів у Науково- навчальному центрі компанії «Наукові Публікації» опанували цикл навчальних вебінарів з наукометрії: «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science».

Цикл навчальних вебінарів мав на меті освітити всі головні аспекти публікаційної діяльності вченого в міжнародних наукометричних базах даних. Були розкриті головні проблеми, з якими стикаються українські науковці в процесі написання статей для зарубіжних журналів; надана інформація щодо актуальних змін у сфері наукометрії та наукових публікацій. Спікери розповіли про наукометричні метрики для аналізу своєї діяльності; визначили головні аспекти функціонування міжнародних бібліографічних баз даних; проаналізували етапи підготовки наукових робіт для публікацій в найкращих міжнародних виданнях.

Цикл вебінарів складався з 4 блоків:
· Українська наукометрія сьогодні. Розвиток та майбутнє української науки.
· Наукометрична база даних Scopus. Тонкощі роботи та проблематика самостійної публікації.
· Наукометрична база даних Web of Science. Тонкощі роботи та проблематика самостійної публікації.
· Платформи та способи для підвищення наукометричних показників вчених.


За результатами циклу були отримані сертифікати міжнародного зразка на 1 кредит ECTS
Міжнародний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності»

Кафедра обліку і фінансів запрошує взяти участь у роботі  Міжнародного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», який відбудеться 01-02 грудня 2022 року. Форма участі – дистанційна. Участь – безкоштовна. За результатами роботи буде видано електронний збірник матеріалів форуму. Запрошуються науковці, викладачі, практики, аспіранти та студенти.

Тематичні напрямки конференції:
1. Проблеми та перспективи розвитку економіки та менеджменту.
2. Перспективи розвитку маркетингу та туризму: теорія, методологія, практика.
3. Розвиток банківського сектору та іншого фінансового посередництва в умовах глобальної нестабільності.
4. Розвиток обліково-аналітичної діяльності економічних суб’єктів в умовах реформування національного господарства.
5. Проблеми та перспективи розвитку національної та світової фінансових систем.

Більш детальну інформацію Ви можете знайти в інформаційному буклеті, який прикріплено до цього листа.


Участь викладачів та студентів кафедри обліку і фінансів у Х Міжнародному бізнес- форумі  «НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: стратегічне партнерство»

23 листопада 2022 року у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбувся Х Міжнародному бізнес-форумі  «НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: стратегічне партнерство», участь у якому взяли викладачі та студенти кафедри обліку і фінансів в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

10 років поспіль КНЕУ виступає потужною платформою для цікавих дискусій, перспективних проєктів, дієвих форм партнерства університету та бізнесу.

Цьогоріч місією форуму була консолідація Науки, Бізнесу, Освіти задля Перемоги та відродження України.


Відбулися панельні дискусії за темами:
- Як оптимізувати фінанси та інвестиції в умовах воєнного стану в Україні
- Світовий ринок віртуальних активів: тренди та драйвери розвитку
- Фінансовий моніторинг: освіта та практика
- Партнерська модель практичної підготовки економіста в повоєнний час
- Соціальне підприємництво: виклики сьогодення та погляд у майбутнє
- Співпраця бізнесу та освіти у сфері журналістики та соціальних комунікацій в умовах
інформаційної війни


За результатами участі в цікавому та змістовному заході учасники отримали сертифікати.


XІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання управління трансформаційними процесами в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»


27 жовтня 2022 року в онлайн форматі розпочалася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання управління трансформаційними процесами в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи». Її проведення зумовлене необхідністю об’єднання зусиль досвідчених науковців, аспірантів, студентів, представників органів місцевої та державної влади, а також громадських організацій та бізнесу для активного обговорення й ефективного вирішення проблем управління трансформаційними процесами в умовах інтеграції та глобалізації.

Відкрив конференцію перший проректор КрНУ – Никифоров Володимир Валентинович. Він наголосив, що цьогорічний науковий захід є продовженням доброї традиції факультету економіки і управління, а також мотивацією для нових наукових звершень в мінливих умовах сьогодення.

Наступним із вітальним словом виступив декан факультету економіки і управління, професор кафедри менеджменту КрНУ – Почтовюк Андрій Борисович. Він розповів за якими секціями планується робота конференції, а також представив перелік міжнародних університетів-партнерів. Серед них Вища школа європейських і регіональних студій Університету Матея Бела, Вроцлавський економічний університет, Університет Памуккале та Карагандинський технічний університет імені Абилкаса Сагінова.

До учасників звернулися також керівники тематичних напрямів конференції, а саме: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту – Хоменко Микола Макарович; доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки – Маслак Ольга Іванівна; кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів – Глухова Валентина Іванівна. Вони конкретизували актуальність питань для обговорення на секційних засіданнях, підкреслили важливість міжнародного наукового співробітництва, а також побажали успіхів колегам і здобувачам освіти.

Після цього заступник програмного комітету, доктор економічних наук, професор, Почтовюк Андрій Борисович, оголосив про завершення пленарного засідання та запросив учасників до плідної роботи у секціях.

За п’ятьома напрямами було представлено 58 наукових праць. Серед близько 100 учасників конференції як науковці КрНУ, так і представники міжнародних університетів, кількість яких із кожним роком збільшується. За результатами роботи на сайті http://aqmsd.kdu.edu.ua буде розміщена електронна версія збірки матеріалів у відкритому доступі.

Організатори конференції висловлюють подяку керівникам секцій за щирі вітання та побажання, а також усім, хто знайшов можливість приєднатися до її урочистого відкриття, незважаючи на обмеження воєнного часу.


Вебінар «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для викладачів»

25 жовтня 2022 року викладачі кафедри обліку і фінансів прийняли участь у вебінарі «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для викладачів» в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

Вебінар проводився з метою інформування про можливості інструменту Zoom для ефективної організації освітнього процесу. Під час вебінару були розглянуті наступні питання:
• можливості ліцензійної версії Zoom;
• функціональні можливості Zoom Web Portal;
• функціональні можливості Zoom Desktop Application;
• налаштування конференцій Zoom;
• особливості застосування Zoom в університеті.
Модератором вебінару був Юрій Зубань, голова навчально-методичної підкомісії МОН України з дистанційного навчання.


Вебінар «Як підготуватись студенту до написання своєї академічної роботи» від Unicheck Україна

20 жовтня 2022 року у КрНУ було проведено вебінар «Як підготуватись студенту до написання своєї академічної роботи» від Unicheck Україна (ТОВ «Атиплагіат Україна») для здобувачів освіти університету в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

Головною темою зустрічі стала проблема академічної доброчесності у вищій освіті та як саме підготуватися студенту до написання своєї роботи з дотриманням норм академічної доброчесності.

Спікер вебінару Михайло Богдан – менеджер по роботі з корпоративними клієнтами. Основними модераторами та організаторами заходу стали Кеті Савенок (Unicheck Україна) та Ольга Ченчева від нашого університету.

Слова привітання також висловив проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Сергій Сергієнко.

Захід зібрав понад 200 студентів, серед яких були присутні студенти кафедри обліку і фінансів, які, незважаючи на важкі умови військових дій та сигнали повітряної тривоги, вчасно долучилися, підтримували активну дискусію з організаторами, ставили запитання та отримували нові необхідні знання.

Організатори вебінару надали корисні посилання для здобувачів, які можна використовувати для написання кваліфікаційних робіт та інших академічних текстів і перевіряти їх на наявність запозичень.


Участь викладачів кафедри обліку і фінансів у форумі IFRSForum Ukraine-2022 «На шляху до перемоги та сталого розвитку»

З нагоди святкування дня бухгалтера та аудитора Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України 12.07.22 р.-15.07.22 р. провела форум IFRSForum Ukraine-2022 «На шляху до перемоги та сталого розвитку» участь в якому взяли викладачі кафедри обліку і фінансів КрНУ в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

Мета Форуму - привернути увагу усіх хто займається обліком, звітністю та аудитом до актуальних питань сьогодення: МСФЗ, МСА з фокусом на сталість та воєнний стан в країні, соціальну відповідальність та застосування інформаційних технологій.

В роботі Форуму взяли участь представники регуляторних організацій, бізнесу, наукових кіл та професійних організацій як міжнародних, так і українських, керівники, фінансові менеджери, головні бухгалтери, внутрішні та зовнішні аудитори, представники ЗВО та фахівці, які опікуються питаннями МСФЗ, МСА, податковими питаннями та IT ресурсами в бухгалтерській, аудиторській діяльності.


Участь викладача кафедри обліку і фінансів у всеукраїнському проєкті Uni-Biz Bridge Camp – освітньому літньому онлайн-кемпі із розвитку soft skills для викладачів

Компанії UGEN і SoftServe та Національний банк України провели всеукраїнський проєкту Uni-Biz Bridge Camp – освітній літній онлайн-кемп із розвитку soft skills для викладачів.

У програмі заходу були виступи від представників бізнесу на тему soft skills та word-cafe на тему «Університет майбутнього після перемоги».

Uni-Biz Bridge Camp тривав з 11 до 14 липня 2022 року в режимі онлайн. Викладач кафедри обліку і фінансів к.е.н., доц. Онищенко О.В. прийняла участь в освітньому заході та отримала сертифікат в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

Фахівцями були розглянуті та обговорені теми: «Нові підходи до викладання та комунікації зі студентами», «Професійне вигорання», «Стратегія win-win-win: cтуденти – роботодавці – університети», «Діджиталізація освіти», «Як вести соцмережі університету?», «Університет майбутнього після перемоги».

Інформаційний день «Horizon Europe Launch Day in Ukraine»

Наукові дослідження та інноваційні розробки є базовими елементами розбудови економіки провідних країн ЄС і відіграють важливу роль для стійкого та успішного розвитку суспільства в цілому. 3 грудня 2021 року відбувся інформаційний день «Horizon Europe Launch Day in Ukraine», головна мета якого – проінформувати потенційних учасників Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та комплементарної до неї Програми з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії про умови участі, а також можливості програм.

Інфодень був проведений у змішаному форматі: офлайн (до 100 учасників) і онлайн. Викладачі кафедри «Облік і фінанси» прийняли участь у онлайн-зучстрічі в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.

Учасники події змогли дізнатися та обговорити:
 нові пріоритети, структури та напрями дев’ятої програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»;
 європейські та національні інструменти підтримки досліджень та інновацій в Україні;
 нові глобальні та індустріальні виклики, що постануть перед світовою спільнотою протягом наступного десятиліття.


Опанування курсу «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти»

Викладач кафедри «Облік і фінанси» к.е.н., доцент Онищенко О.В. успішно завершила онлайн- курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», який проходив 4-18 жовтня 2021 року та був організований Міністерством освіти і науки України за підтримки Google Україна для навчання керівників закладів вищої, фахової передвищої освіти, викладачів. Курс був покликаний розширити можливості використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу. Формат курсу був побудований на живому спілкуванні з тренерами Академії цифрового розвитку, які протягом терміну навчання консультували і допомагали слухачам. Учасники отримували завдання у захищених віртуальних навчальних кімнатах Google Класів, де було забезпечено ефективний зворотний зв’язок через супровід і консультації тренерів. До кожної теми публікувався запис лекції, організовувалися додаткові консультацію через відеоконференції в Google Meet, під час яких кожен учасник мав можливість поставити питання тренеру наживо, продемонструвати екран для вирішення проблемної ситуації, на період навчання надавався тимчасовий персональний обліковий запис в реальній системі для можливості ознайомитися з перевагами системи Google Workspace for Education. Курс містив п’ять модулів, кожен із яких складається з відеолекції, практичних завдань, підсумкового тесту і розрахований на опрацювання матеріалів протягом 1-2 годин щоденно. У програмі курсу:

як організувати ефективну взаємодію між учасниками освітнього процесу за допомогою цифрових інструментів Google;
які особливості та переваги Google Workspace for Education;
як працювати з обліковим записом закладу вищої освіти на різних пристроях: за допомогою комп’ютера і мобільного пристрою;
як створити та підтримувати персональне інформаційне середовище викладача закладу вищої освіти.

Особлива увага приділялася організації дистанційного навчання: як підготувати завдання у віртуальних кімнатах, зібрати студентські роботи, залучити до захищених відеозустрічей, організувати автоматичне імпортування оцінок, вести електронні журнали, надсилати звіти для опікунів, формувати звіти для керівництва, використовувати можливості різних пристроїв для захищеного освітнього процесу онлайн. Серед додатків, які були опрацьовані: Gmail, Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google Keep, Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, App Sheet, Google Презентації, Google Форми, Google Jamboard, Google Мої карти, знайомство з програмою «Місцевих експертів», Google Сайти, Google Тренди, Google Академія, Google Групи, Google Сповіщення, Доповнення до об'єктів Google Диску, Google Chrome, Google Довідка, Google Центр безпеки, можливості Google Workspace. За підсумками курсу учасники, які виконали необхідну програму курсу, отримали сертифікат про успішне завершення навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для закладів вищої освіти» в кількості 15 годин (0,5 кредити ECTS).


Участь викладачів КрНУ у закордонній конференції


19.04.21

15 квітня відбулась друга міжнародна наукова конференція «Studies in a changing business environment», організатором якої виступила Алітуська колегія Університету прикладних наук, Литва. До складу наукового комітету конференції було запрошено Інну Ховрак, керівника Центру передового досвіду з питань сталого розвитку, що діє на кафедрі обліку і фінансів. Серед активних учасників конференції, які презентували власні доповіді, були науковці з Грузії, Литви, Польщі, Сполучених Штатів Америки, України, Швеції та інших країн.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського представляли д.е.н., професор кафедри обліку і фінансів Інна Ховрак, д.е.н, професор кафедри обліку і фінансів Денис Загірняк, к.пед.н., старший викладач кафедри філології та видавничої справи Вікторія Перевознюк. Основною тематикою доповідей під час конференції були: сталий розвиток та корпоративна соціальна відповідальність, потреби сучасного ринку праці; навички підприємництва та розвиток креативної економіки; досвід та перспективи співпраці із соціальними партнерами; навчання як інвестування у майбутнє бізнесу; перспективи розвитку литовської та світової економіки.


Участь викладачів кафедри обліку і фінансів КрНУ у «Open Education Forum»

15.03.2021

15.03.2021 - 16.03.2021 на базі КНУ імені Тараса Шевченка в режимі online відбувся міжнародний освітній захід «Open Education Forum». Форум Відкритої Освіти представляв собою одночасно: міжнародну конференцію для обговорення провідних академічних практик, проектів та програм у сфері освіти; дискусії кращих фахівців, які передбачали обговорення хвилюючих та нагальних проблем, профільні вебінари на актуальну тематику; платформу для комунікації та обміну кращим досвідом стейкхолдерів освітянської сфери: викладачів, студентів, роботодавців та експертів.

Спікерами заходу були: Володимир Бугров, проректор КНУ імені Тараса Шевченка; Валерія Заболотна, ректорка Академії ДТЕК; Іван Примаченко, засновник Prometheus; Єгор Стадний, Віцепрезидент Київської школи економіки; Михайло Винницький, керівник секретаріату НАЗЯВО; Наталія Кривда, директорка Единбурзької бізнес-школи в Україні; Вінсент Гіедрайтіс, професор університету Вільнюсу (Литва); Еліо Узай, професор Університету Кальярі (Італія) та інші.

Протягом 2-х днів відбувалися панельні дискусії та профільні вебінари, у яких брали участь викладачі кафедри обліку і фінансів. 15 березня були проведені: Панельна дискусія «Освіта після пандемії»

Вебінар «Професійне вигорання викладача під час пандемії» який провела Катерина Калениченко, психолог психологічної служби КНУ імені Тараса Шевченка


Панельна дискусія «Сучасні тренди в освітньому середовищі: формальна, неформальна та інформальна освіта» в межах функціонування Центру облікових і фінансових інновацій.


Вебінар «Як залучити кошти на свої дослідження»

Панельна дискусія «Партнерство бізнесу та університетів» та вебінар «Акредитація та якість освіти»


16 березня були проведені: панельна дискусія «Якість освіти та академічна доброчесність: чому якісна освіта обов’язково передбачає доброчесність»; вебінар «Проєкт академічної доброчесності від Американських рад: "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (Academic IQ)»; вебінар «Кращі практики розвитку трудового потенціалу Східної України»; панельна дискусія «Якість освіти: візія здобувачів»; вебінар «Викладач майбутнього: можливості і виклики».


Загалом участь у форумі взяли спікери та представники з 8 країн світу.

Можливості професійного розвитку для випускників та викладачів університету


22.01.21

Університет підтримує ідею освіти впродовж життя та надає нові можливості для професійного розвитку випускників та викладачів. 21 січня 2021 року проведено міжнародний семінар «Стипендіальна програма імені Лейна Кіркланда: можливості програми та секрети успішного написання проектів».
Модератори: випускники програми 2016-2017 н.р.: - Інна Ховрак, д.е.н., доц. кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; - Віктор Тринчук, к.е.н., доц., доцент кафедри банківської справи та страхування, Національний університет біоресурсів та природокористування України; - Оксана Полінкевич, д.е.н., проф., зав. кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Луцький національний технічний університет.
Особливий гість: Urszula Sobiecka – директорка Стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда

Семінар складався з двох частин:
Частина 1: корисна інформація про програму та конкурсний відбір
- Блок 1: вітальне слово та мотивація до участі від представників програми
- Блок 2: можливості програми
- Блок 3: умови участі та критерії відбору учасників
Частина 2: враження про програму, запитання та відповіді
- Блок 1: враження випускників від програми
- Блок 2: враження про програму від учасників 2020/2021 н.р.
- Блок 3: відповіді на запитання

Початок 2021 року дарує прекрасну можливість для професійного розвитку, адже лише 01 березня спливає час подачі заявок для участі у Стипендіальній програмі імені Лейна Кіркланда. Програма спрямована на фахівців з різних сфер:
- Економіка та управління;
- Управління в бізнесі, громадських організаціях, культурі, освіті та охороні здоров’я;
- Державне управління (всі рівні);
- Право;
- Соціальні науки (соціальна психологія, соціологія);
- Політологія та міжнародні відносини;
- Захист навколишнього середовища;
- Безпека та кібербезпека;
- Кризовий менеджмент;
- Політика розвитку та гуманітарна допомога.

Коротко про Стипендіальну програму імені Лейна Кіркланда:
- час існування: більше 20 років;
- мета: підтримка розвитку молодих, цілеспрямованих і активних громадян Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії шляхом ознайомлення з польським досвідом системної трансформації та інтеграції з Європейським Союзом;
- тривалість: два семестри навчання в університетах Польщі (у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані, Любліні), а також, як мінімум, 2-х тижневе професійне стажування в державних, приватних та громадських організаціях.
Офіційна сторінка програми https://kirkland.edu.pl/

Дякуємо всім за участь!