Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Ліцензії і сертифікати

Ліцензія КрНУ (Відомості про право здійснення освітньої діяльності станом на 22.06.2020)

Сертифікат про акредитацію / спеціальність 071 - Облік і оподаткування / перший (бакалаврський) рівень / ОПП Облік і оподаткування

Сертифікат про акредитацію / спеціальність 071 - Облік і оподаткування / другий (магістерський) рівень / ОПП Облік і оподаткування

Сертифікат про акредитацію / спеціальність 072 - Фінанси, банківська справа та страхування / перший (бакалаврський) рівень / ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

Сертифікат про акредитацію / спеціальність 072 - Фінанси, банківська справа та страхування / другий (магістерський) рівень / ОПП Фінанси, банківська справа та страхування


Сертифікати про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри обліку і фінансів