Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Каталог вибіркових освітніх компонент
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
другий (магістерський) РІВЕНЬ


Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін


Загальноуніверситетський каталог


Перелік вибіркових освітніх компонент (2023)


ВОК 1 Управління фінансовими ризиками
ВОК 2 Фінансовий контролінг
ВОК 3 Управління фінансами територіальних громад
ВОК 4 Фінансові інновації
ВОК 5 Міжпредметний тренінг
ВОК 6 Облік і звітність за міжнародними стандартами
ВОК 7 Управління державними фінансами
ВОК 8 Управління фінансовою санацією підприємств
ВОК 9 Біржовий фондовий ринок
ВОК 10 Фінансове посередництво