Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Каталог вибіркових освітніх компонент
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
перший (бакалаврський) РІВЕНЬ


Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін


Загальноуніверситетський каталог


Перелік вибіркових освітніх компонент (2023)


ВОК 1 Міжнародні фінанси
ВОК 2 Фінанси домогосподарств
ВОК 3 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
ВОК 4 Соціальне страхування
ВОК 5 Місцеві фінанси
ВОК 6 Звітність підприємств
ВОК 7 Банківські операції
ВОК 8 Фінансовий аналіз
ВОК 9 Оцінка інвестиційних проектів
ВОК 10 Аналіз у бюджетних і банківських установах
ВОК 11 Управлінський облік
ВОК 12 Міжпредметний тренінг з фінансів, банківської справи та страхування
ВОК 13 Поведінкові фінанси
ВОК 14 Міжнародні стандарти фінансової звітності
ВОК 15 Фінансова і банківська статистика
ВОК 16 Фінансова біржова діяльність
ВОК 17 Казначейська система
ВОК 18 Основи наукових досліджень
ВОК 19 Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
ВОК 20 Облік і аналіз руху грошових потоків
ВОК 21 Страхові послуги
ВОК 22 Глобальна економіка
ВОК 23 Корпоративні фінанси
ВОК 24 Міжнародні розрахунки і валютні операції