Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Каталог вибіркових освітніх компонент
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072
перший (бакалаврський) РІВЕНЬ


Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін 2021


Загальноуніверситетський каталог


Перелік вибіркових освітніх компонент (2021)


ВОК-1 Міжнародні фінанси
ВОК-2 Фінанси домогосподарств
ВОК-3 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
ВОК-4 Соціальне страхування
ВОК-5 Цифрові фінанси
ВОК-6 Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
ВОК-7 Банківські операції
ВОК-8 Фінансовий аналіз
ВОК-9 Оцінка інвестиційних проектів
ВОК-10 Аналіз у бюджетних і банківських установах
ВОК-11 Регулювання і контроль у сфері фінансів, банківської справи та страхування
ВОК-12 Міжпредметний тренінг з фінансів, банківської справи та страхування
ВОК-13 Поведінкові фінанси
ВОК-14 Міжнародні стандарти фінансової звітності
ВОК-15 Місцеві фінанси
ВОК-16 Біржова справа
ВОК-17 Казначейська система
ВОК-18 Основи наукових досліджень
ВОК-19 Фінансовий інжиніринг
ВОК-20 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ВОК-21 Страхові послуги
ВОК-22 Управлінський облік у системі контролінгу
ВОК-23 Корпоративні фінанси
ВОК-24 Міжнародні розрахунки і валютні операції