Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Каталог вибіркових освітніх компонент
ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ


Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін 2021


Загальноуніверситетський каталог


Перелік вибіркових освітніх компонент (2021)


ВОК-1 Облік і аналіз у суб`єктів державного сектору
ВОК-2 Облік і звітність в оподаткуванні
ВОК-3 Облік у фінансово-кредитних установах
ВОК-4 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
ВОК-5 Бухгалтерський облік у галузях національного господарства
ВОК-6 Облік зовнішньоекономічної діяльності
ВОК-7 Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях
ВОК-8 Облік у зарубіжних країнах
ВОК-9 Внутрішній аудит
ВОК-10 Податковий консалтинг
ВОК-11 Бухгалтерський аутсорсинг бізнес-процесів
ВОК-12 Тренінг з обліку, аудиту та оподаткування підприємств
ВОК-13 Основи наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні
ВОК-14 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ВОК-15 Соціальна відповідальність
ВОК-16 Державний фінансовий контроль
ВОК-17 Міжнародна економіка
ВОК-18 Банківська система
ВОК-19 Облік у торгівельних організаціях
ВОК-20 Облік у фермерських господарствах
ВОК-21 Облік у банках
ВОК-22 Аутсорсинг бухгалтерських послуг
ВОК-23 Облік і аналіз руху грошових потоків
ВОК-24 Методи прийняття управлінських рішень