Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Каталог вибіркових освітніх компонент
ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ


Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін


Загальноуніверситетський каталог


Перелік вибіркових освітніх компонент (2023)


ВОК 1 Стандарти аудиторської діяльності в Україні
ВОК 2 Облік і звітність в оподаткуванні
ВОК 3 Облік у фінансово-кредитних установах
ВОК 4 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
ВОК 5 Облік і аналіз руху грошових потоків
ВОК 6 Облік зовнішньоекономічної діяльності
ВОК 7 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
ВОК 8 Облік у зарубіжних країнах
ВОК 9 Внутрішній господарський контроль і аудит
ВОК 10 Оцінка в бухгалтерському обліку
ВОК 11 Банківська система
ВОК 12 Страхування
ВОК 13 Облікова політика підприємства
ВОК 14 Соціальна відповідальність
ВОК 15 Міжнародні фінанси
ВОК 16 Державний фінансовий контроль
ВОК 17 Облік у торгівельних організаціях
ВОК 18 Основи наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні
ВОК 19 Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях
ВОК 20 Облік у фермерських господарствах
ВОК 21 Облік у банках
ВОК 22 Бюджетна система
ВОК 23 Податковий консалтинг
ВОК 24 Методи прийняття управлінських рішень