Кафедра обліку і фінансів

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Кафедра обліку і фінансів

Головна

Запрошуємо на навчання
за нашими освітніми програмами

Спеціальність 071 - Облік і оподаткування

не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих,
хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації,
яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами

Перший (бакалаврський) рівень
ОПП Облік і оподаткування

Термін навчання за денною та заочною формою
3 роки 10 місяців на базі ПЗСО
2 роки 10 місяців на основі ОКР молодшого спеціаліста

Дізнатися більше

Другий (магістерський) рівень
ОПП Облік і оподаткування

Термін навчання за денною та заочною формою
1 рік 4 місяці для фахівців з базовою вищою освітою

Дізнатися більше

Спеціальність 072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

в усьому світі є сучасною й престижною сферою економіки і управління,
яка відкриває блискучі перспективи працевлаштування,
оскільки саме з фінансами пов’язані види діяльності,
що забезпечують найбільші доходи

Перший (бакалаврський) рівень
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

Термін навчання за денною та заочною формою
3 роки 10 місяців на базі ПЗСО
2 роки 10 місяців на основі ОКР молодшого спеціаліста

Дізнатися більше

Другий (магістерський) рівень
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

Термін навчання за денною та заочною формою
1 рік 4 місяці для фахівців з базовою вищою освітою

Дізнатися більше